دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون + مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 3)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی انواع پرسشنامه های تاب آوری : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مسیر شغلی مورگان لیون

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری اجتماعی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز

دانلود رایگان پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری خانواده

________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد مقیاس تاب آوری کونور و دیودسون (۲۰۰۳):

این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است.

 تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی بوده و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید. پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ۲۵ عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود.

 

سوالات:
۱ وقتی تغییری رخ می دهد می توانم خودم را با آن سازگار کنم.
۲ حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمی ام با او در زمان استرس به من کمک می کند.
۳ وقتی که راه حل روشنی برای مشکلات وجود ندارد، گاهی خدا یا تقدیر می تواند کمک کند.
۴ می توانم برای هر چیزی که در سر راهم قرار می گیرد، چاره ای بیندیشم
۵ موفقیت های که در گذشته داشتم ام چنان اطمینانی در من ایجاد کرده اند که می توانم با چالش ها و مشکلات پیش رو برخورد کنم.
۶ وقتی با مشکلات مواجه می شوم سعی می کنم جنبه خنده دار آنها را ببینم.
۷ لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی تر شدنم می گردد.
۸ معمولاً پس از بیماری، صدمه و سایر سختی ها به حال اولم باز می گردم.
۹ معتقدم که در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست.
۱۰ در هر کاری بیشترین  تلاشم را  می کنم و به نتیجه هم کاری ندارم.
۱۱ معتقدم که علیرغم وجود موانع، می تانم به اهدافم دست یابم.
۱۲ حتی وقتی که امور ناامید کننده می شوند، مایوس نمی شوم.
۱۳ در لحظات استرس و بحران می دانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم.
۱۴ وقتی که تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمی دهم و درست فکر می کنم.
۱۵ ترجیح می دهم که خودم مشکلاتم را حل کنم تا این که دیگران تمامی تصمیم ها را بگیرند.
۱۶ اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمی شوم.
۱۷ وقتی با چالش ها و مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنم، خودم را فردی توانا می دانم.
۱۸ در صورت لزوم می توانم تصمیم های دشوار و غیر منتظره ای بگیرم که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۹ می توانم احساسات ناخوشایندی چون غم، ترس و خشم را کنترل کنم.
۲۰ در برخورد با مشکلات زندگی، گاهی لازم می شود که صرفاً بر اساس حدس و گمان عمل کنی.
۲۱ در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.
۲۲ حس می کنم بر زندگی ام کنترل دارم.
۲۳ چالش های زندگی را دوست دارم.
۲۴ بدون در نظر گرفتن موانع پیش رو، برای رسیدن به اهدافم تلاش می کنم.
۲۵ به خاطر پیشرفت هایم به خود می بالم.

تاب آوری: سطحی از مقابله با سختی ها است یا درجه ای که افراد به مشکلات پاسخ می دهند و توانایی است که به افراد امکان غلبه بر سختی ها و مشکلات را می دهد (صدیقی ارفعی و همکاران، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در پژوهش منظور از تاب آوری نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 25 گویه ای پرسشنامة تاب آوری می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

این آزمون دارای ۵ عامل: تصور شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوی است.

 عبارات مربوط به هر زیرمقیاس:

زیرمقیاس تصور از شایستگی فردی: ۲۵- ۲۴- ۲۳- ۱۷- ۱۶- ۱۲- ۱۱- ۱۰

زیرمقیاس اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفی: ۲۰- ۱۹- ۱۸- ۱۵- ۱۴- ۷- ۶

زیرمقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن: ۸- ۵- ۴- ۲- ۱

زیرمقیاس کنترل: ۲۲- ۲۱- ۱۳

زیرمقیاس تأثیرات معنوی: ۹- ۳

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
25 – 5/62 – 125

امتیازات خود را از 25 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 25 و حداکثر 125 خواهد بود.

نمره بین  25 تا 41  :  میزان تاب آوری افراد در حد پایینی می باشد.

نمره بین41 تا  83 : میزان تاب آوری افراد در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از 83   : میزان تاب آوری افراد در حد بالایی می باشد.

روایی پرسشنامه:

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (محمدی، 1384) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

 پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).  در پژوهش (محمدی، 1384)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به  دست آمده است.

متغیر ضریب پایایی
تاب آوری 93/0

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(1390) روش تحقیق در علوم رفتاری.

محمدی، مسعود (1384). بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد، رساله دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

صدیقی ارفعی، فریبرز؛ یزدخواستی، علی و نادی راوندی، مریم.(1393). پیش بینی پذیری میزان تاب آوری بر اساس هوش معنوی در دانشجویان و دین پژوهان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 12 (4).

3 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون + مقاله رایگان

  1. اژدری

    ممنون. پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون خیلی کمکم کرد تا بتونم پرسشنامه تاب آوری ایم رو کامل کنم.اگر امکانش هست تعداد پرسشنامه هاتون رو بیشتر کنید

  2. نيما

    پرسشنامه تمام کانر و دیویدسون رو قرار بدید

  3. مانوش

    من دنبال مقاله های مربوط به تاب آوری کانر و دیویدسون میگردم اگر امکانش هست مقاله ها مربوط این پرسشنامه رو هم قرار بدید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *