دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی اسلامی + ۴ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه خوش بینی : {روی لینک زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی سازمانی سلیگمن + ۴ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور + مقاله رایگان

___________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه خوش بینی اسلامی (نوری و سقای بی ریا):

پرسشنامه خوش بینی اسلامی توسط نجیب الله نوری و ناصر سقای بی ریا (۱۳۸۸)  ساخته شده است که از ۶۰ سوال  در ۳ مولفه و ۲۱ زیر مولفه تشکیل شده است که بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای ۷۰ درصد می باشد.

خوش‌بینی با سلامت روانی افراد در ارتباط است. در یک مطالعه طولی خوش‌بینی سلامت روانی افراد را پس از ده سال پیش‌بینی کرد. در بیماران پارکینسون نیز افراد خوش‌بین در مقایسه با افراد بدبین از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند.

خوش‌بینی از تأثیر مخرب مشاجرات روزانه بر سلامت روان جلوگیری می‌کند. خوش‌بینی سرشتی سلامت روانی (نشانگان وسواس بی‌اختیاری، افسردگی و خصومت) و سلامت جسمانی (اختلال‌های خواب و پرتنشی) را پیش‌بینی می‌کند. در بیمارانی که به دلیل بیرون زدگی لگن خاصره مورد عمل جراحی قرار گرفتند، افراد خوش‌بین از عملکرد روانی و جسمانی بهتری برخوردار بودند. همچنین خوش‌بینی از تأثیر مخرب بیکاری بر سلامت روان نیز جلوگیری می‌کند.

در این پژوهش منظور خوش بینی اسلامی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۶۰سوال پرسشنامه خوش بینی اسلامی می­دهند

 

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
توجه به جنبه های مثبت زندگی (نوری و سقای بی ریا؛۱۳۸۸) (۱۰ زیر مؤلفه)
تفسیر مشکلات و رویدادها (نوری و سقای بی ریا؛۱۳۸۸) (۶ زیر مؤلفه)
انتظار مثبت (۵ زیر مؤلفه) (نوری و سقای بی ریا؛۱۳۸۸) (۵ زیر مؤلفه)
سوالات:
۱ موقعیتهای دشوار را فرصت مناسبی برای پیشرفت می دانم
۲ مشکلات کارها را در برابر نتایج خوب آن ناچیز می دانم
۳ زیبایی و اتقان را در تمام مخلوقات به وضوح می بینم.
۴ بیشتر به نقاط قوت خود توجه دارم تا نقاط ضعفم.
۵ از میان رفتارهای خوب و بد دیگران، خوبی های آنان را بیشتر به خاطر دارم
۶ گرفتاری ها، مشکلات و شکست ها را امور زودگذر میدانم.
۷ سختی انجام یک کار خوب مرا از انجام آن باز می دارد. 
۸ نمی توانم حرف های نامناسب دیگران را از ذهن خود دور سازم
۹ احساس می کنم خداوند موقعیت ها را عادلانه در اختیار افراد گذاشته است.
۱۰ غالبا به این امر توجه دارم که چه استعدادهای در من وجود دارد.
۱۱ عملا احساس می کنم که خداوند در زندگی به من کمک می کند
۱۲ در هر مشکل و گرفتاری ممکن است معنای مثبتی نهفته باشد که فقط خداوند آن را می داند.
۱۳ تلاش انسان زمانی نتیجه می دهد که با کمک خدا و همکاری دیگران همراه شود.
۱۴ به طور کلی دنیا را رو به بهبود می دانم.
۱۵ به ویژگی های خداوند مثل علم، قدرت، حکمت و تدبیر او زیاد توجه دارم.
۱۶ احساس می کنم در زمینه های مختلف به اندازه کافی استعداد دارم
۱۷ نمی توانم به راحتی خطاهای دیگران را نادیده بگیرم.
۱۸ شکست های من در زندگی ناشی از ضعف های من است، نه اوضاع و شرایط
۱۹ در تمام کارهای خود به تقش خدا، خود و دیگران توجه دارم.
۲۰ در هنگامه سختی ها به دلم بد راه نمی دهم.
۲۱ به گذشت و رحمت خداوند بیشتر توجه دارم تا خشم و عذاب اور
۲۲ موفقیت های خود را بیش از شکست ها به خاطر دارم.
۲۳ از شکست ها و سختی های زندگی چیزهای زیادی یاد گرفتم
۲۴ هرگاه در کاری موفق می شوم یا چیز خوبی به دست می آورم. خدا را سپاس میگویم.
۲۵ وقتی کاری به دیگران محول می کنم، احساس می کنم آن را درست انجام می دهند.
۲۶ توجه جدی من به فرصت ها و موقعیت های است که پیش رو دارم
۲۷ احساس می کنم خداوند در همه کارها به من کمک می کند.
۲۸ معمولا سعی می کنم برای مشکلات زندگی راه حلی بیابم.
۲۹ از میان سخنان خوب و بد دیگران به سخنان خوب آنان بیشتر توجه می کنم
۳۰ بدی های دنیا را در برابر خوبی های آن ناچیز میدانم
۳۱ به موفقیت های خود زیاد می اندیشم
۳۲ افکار خوبی که به ذهنم می رسد. تا مدت ها به آن توجه دارم.
۳۳ اصولا از مشکلات ارزیابی منفی ندارم
۳۴ به راحتی می توانم از دیگران انتقاد کنم
۳۵ بیشتر کارهای مردم را درست می بینم
۳۶ به سختی می توانم به مردم و شرایط اطمینان کنم
۳۷ احساس می کنم امکانات زیادی برای پیشرفت در اختیار دارم
۳۸ پیشتر سعی میکنم صفات خوب دیگران را به خاطر داشته باشم.
۳۹ تصورات منفی را می توانم زود فراموش کنم.
۴۰ مشکلات زندگی را امور قابل حل میدانم.
۴۱ همواره چشم به راه کمک خداوند هستم
۴۲ به خاطر مشکلات خودم، نمی توانم به دیگران کمک کنم.
۴۳ اندیشیدن در باره اسرار و رموز عالم برایم جالب است.
۴۴ ۴۴- از نظر من صحت بسیاری از مطالب در جامعه امروز مورد تردید است
۴۵ آنقدر که متوجه زمینه هایی که استعداد دارم هستم، به زمینه هایی که استعداد ندارم فکر نمی کنم
۴۶ به ویژگی های بد افراد زیاد فکر نمی کنم
۴۷ زندگی این دنیا را سرشار از مشکلات و گرفتاری میبینم.
۴۸ به آسایشی که در پی هر دشواری برایم حاصل می شود توجه دارم

 

49 در هر کاری انتظار دارم بهترین اتفاق رخ دهد.
50 به دوستان، خانواده و همکلاسی های همکاران خود اعتماد دارم.
51 گرفتاری ها و مشکلات ذهنم را به خود مشغول می کند و مجبورم در باره آنها زیاد حرف بزنم
52 همواره از دیگران به خاطر کمک های که با من دارند. تشکر می کنم،
53 تا جای ممکن، سعی می کنم برداشت خوبی از سخنان دیگران داشته باشم.
54 به وسائل و امکاناتی که در اختیار دارم زیاد اهمیت نمی دهم و قدر آنها را نمی دانم.
55 در تصمیم گیری ها به نتایج کارها بیشتر فکر می کنم تا مشکلات آن
56 بخش از زندگی من صرف کمک به دیگران می شود
57 معمولا برداشت خوبی از رفتار دیگران دارم
58 خصلت های بد دیگران را هرگز فراموش نمی کنم
59 ذهنم بیشتر به اندیشه ها و تصورات مثبت مشغول است.
60 اکثر مردم کارهایشان را به طور صحیح انجام می دهند.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

این پرسشنامه به صورت لیکرت طراحی شده و برای هر یک از گزاره های آن ۵ گزینه منظور شده است. گزینه ها عبارت اند از کاملا موافقم (۵)، موافقم (۴)، نظری ندارم (۳)، مخالفم (۲) و کاملا مخالفم (۱). در این پرسشنامه سؤالات ۷، ۸، ۱۷، ۱۸، ۳۴، ۳۶، ۴۲، ۴۴، ۴۷، ۵۱، ۵۴ و ۵۸ نمره معکوس می گیرند. در این پرسشنامه حداقل نمره ای که یک نفر به دست می آورد ۶۰ است و حد اکثر نمره قابل کسب ۳۰۰ است. نمره بالاتر نشان دهنده خوش بینی بیشتر است.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
60 – 180 – 300

امتیازات خود را از 60  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 60  و حداکثر 300   خواهد بود.

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 60 تا  120 باشد،  میزان خوش بینی اسلامی ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 120تا  180  باشد،  میزان خوش بینی اسلامی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 180 باشد، میزان خوش بینی اسلامی بسیار خوب می باشد.

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه :

روايي ابزار سنجش: مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري‌هاي نامناسب و ناکافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد (خاکي، 1390).

منظور از اعتبار (پايايي)، ميزان دقت شاخص‌ها و معيارهايي است که در راه سنجش پديده مورد نظر تهيه شده‌اند (ساروخاني، 1390). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

 سازنده این پرسشنامه روایی همگرای آن را از طریق بررسی رابطه آن با LOT  «آزمون خوش بینی سرشتی» (شییر و کارور ۱۹۸۵) بررسی نمود و ضریب همبستگی43/0 به دست آمد. در پژوهش دیگر رابطه همبستگی این پرسشنامه با «آزمون خوش بینی آموخته شده» ، بررسی شد و ضریب همبستگی 47/0 به دست آمد (حسنی، ۱۳۹۰). روایی محتوایی آن توسط ۱۵ نفر کارشناس روان شناسی حوزوی تأیید گردید. همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ در دو مقدمه مطالعاتی به ترتیب 92/0 و 80/0 و در مطالعه سوم و نهایی بر رویی ۲۶۹ نفر 86/0به دست آمد (نوری، جان بزرگی و بی ریا، ۱۳۸۸).

در بررسی رابطه «خوش بینی اسلامی» با افکار اضطرابی ضریب آلفای کرونباخ برای کل ماده های پرسشنامه 91/0 به دست آمده است (نوری و جان بزرگی، ۱۳۹۱). همچنین رابطه همبستگی مؤلفه ها و زیر مؤلفه های آن با نمره کل و با یکدیگر نشان دهنده همسانی درونی آن است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر محاسبه شد و برای همه ماده های آن میزان 88/0 به دست آمد.

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
خوش بینی اسلامی 60 7/0 88/0

 

منابع:

نوری، نجیب الله و سقای بی ریا، ناصر. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین خوش بینی سرشتی و خوش بینی از دیدگاه اسلام با رضایتمندی از زندگی، روانشناسی و دین، دوره 2، شماره 3، ۶۸-۲۹

نوری، نجیب الله، سقای بی ریا، ناصر (۱۳۸۸)، بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش بررسی رابطه بین خوش بینی سرشتی، خوش بینی از دیدگاه اسلام و رضایتمندی از زندگی، مجله روان شناسی و دین، دوره ۲، شماره 3، ۲۹-۶۸

نوری، نجیب الله، مسعود جان بزرگی، سقای بی ریا، ناصر (۱۳۸۸) بررسی رابطه بین خوش بینی سرشتی، خوش بینی از دیدگاه اسلام و رضایتمندی از زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم.

نوری، نجیب الله؛ سقای بی ریا، ناصر. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین خوش بینی سرشتی و خوش بینی از دیدگاه اسلام با رضایتمندی از زندگی، روان شناسی و دین، دوره ۲، شماره 3، ۲۹-۶۸

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S.C. (2010). Optimism, Clinical psychology review, 3, 879-889.

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1992). Effects of optimism on psychological and physical well-being, Theoretical overview and empirical update. Cognitive therapy and research, (16 12: 201-228

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی اسلامی + ۴ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *