دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور + مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه خوش بینی : {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی تحصیلی معلم بیرد و همکاران + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی سازمانی سلیگمن + ۴ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی اسلامی + ۴ مقاله رایگان

___________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه جهت گیری زندگی(خوش بینی) شییر و کارور:

شییر و کارور(۱۹۸۵)برای ارزیابی خوش بینی سرشتی،آزمون جهت گیری زندگی( LOT ) خود گزارش خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند(شییر و همکاران،۱۹۹۴) . نوع خوش بینی که توسط LOT  ارزیابی می شود،یک صفت شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است(کار ،۲۰۰۴ ، ترجمه نجفی زند و پاشا شریفی ، ۱۳۸۵ )

آزمون جهت گیری زندگی (LOT) شامل ۸ ماده بود. ۴ ماده آن بیانگر خلق خوش بینانه و ۴ ماده بیانگر خلق بدبینانه بوده و پاسخ دهندگان در یک مقیاس چند درجه ای میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هر یک از جملات اعلام می کردند.این آزمون از لحاظ بیشتر ویژگی های روان سنجی مناسب بود و تنها انتقادی که به آن وارد شد این بود که عبارت خوش بینانه و بدبینانه آزمون همیشه از همسانی درونی بالایی برخوردار نبودند (الیورز ، ۱۹۹۴ ، مارشال و لانگ  ، ۱۹۹۰ ) . افزون بر این بعضی از جملات این آزمون نشان دهنده دقیق انتظارات فرد از آینده نبودند (برد ،۱۹۹۸ ).

سوالات:
۱ من در موارد نامطمئن معمولا انتظار بهترین حالت را دارم.
۲ من به راحتی می توانم آرامش خود را به دست آورم.
۳ هرگاه فکر می کنم اتفاق بدی برایم روی خواهد داد؛ همان اتفاق برام رخ می دهد.
۴ من همیشه نسبت به آینده خوش بین هستم.
۵ من از بودن با دوستانم لذت می برم.
۶ برای من مشغول بودن بسیار اهمیت دارد.
۷ من به ندرت انتظار دارم امور بر وفق مرادم باشد.
۸ من به آسانی غمگین نمی شوم.
۹ من به ندرت در مورد اتفاق افتادن چیزهای خوب حساب باز می کنم.
۱۰ روی هم رفته انتظار دارم که بیشتر چیزهای خوب برایم رخ دهد تا چیزهای بد.

بنابراین نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی (LOT – R) جانشین آزمون اصلی (LOT) شد(شییر و همکاران ،1994).نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی از آزمون اصلی خلاصه تر است(شامل 6 ماده ، 3 ماده ، نشان دهنده تلقی خوش بینانه و 3 ماده نشان دهنده تلقی بدبینانه ).در نسخه تجدید نظر شده موادی که به طور دقیق بر انتظارات تاکید نداشتند حذف یا بازنویسی شدند.LOT-R  از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بوده (ضریب آلفای کرونباخ 0.70 ) و در طول زمان ثبات خوبی دارد

به دلیل همپوشی گسترده مواد آزمون های LOT  و LOT – R  همبستگی این دو آزمون بسیار بالاست (شییر و همکاران ، 1994 ) . با این وجود ، ارتباط درونی جملات خوش بینانه و بدبینانه نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی از نسخه اصلی آن بیشتر است.به دلیل مزیت های نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی ، امروزه در اکثر پژوهش ها از این آزمون استفاده می شود( کارور ، 2005 )

 

تعریف مفهومی :

کارور ، شی یر  و سیجراستروم(2010) خوش بینی را یک متغیر تفاوت فردی می دانند که منعکس کننده حوزه ای است که در آن افراد تجارب مطلوب تعمیم یافته را برای آینده شان حفظ می کنند.

از نظر یهو چونگ و چونگ(2010) نیز خوش بینی به عنوان یک نگرش موثر فردی نسبت به زندگی محسوب می شود. خوش بینی نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای تنش زای زندگی دارد.

 

 

تعریف عملیاتی:

منظور از  نمره استاندارد خوش بینی  نمره­اي است كه فرد به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة می­دهد .

دانستن این نکته دارای اهمیت است که چهار سوال در این پرسشنامه وجود دارد که می توان آن ها را نادیده گرفت ، سوال های شماره 2 ، 5 ، 6 ، 8  می باشند.سپس شما برای سوالاتی که جملات آن ها بار منفی دارند نمره مورد نظر را معکوس در نظر بگیرید ، که سوال های شماره 3 ، 7  و 9 را در بر می گیرد.سپس نمره نهایی 6 سؤال را با هم جمع بزنید.نتیجه بدست آمده می تواند بین صفر تا 24 باشد.هرچه بالاتر باشد و به 24 نزدیک تر باشد دورنمای خوش بینی شما بیشتر است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

پژوهش های مکرر نشان داده اند که خوش بینی و بد بینی سرشتی (هم پرسشنامه LOT و هم پرسشنامه LOT – R) با طیف گسترده ای از سازه های مرتبط مانند عزت نفس ، نا امیدی و روان آزرده خویی (برای مثال : فانتانی و جونز ، 1997 ، شییر و کارور ، 1985 : شییر و همکاران ، 1994 ) رابطه دارند که این مطلب بیانگر اعتبار همگرای این پرسشنامه است.به علاوه ، تحلیل عاملی خوش بینی سرشتی و سازه های مرتبط با آن نشان داده است که خوش بینی سرشتی یک عامل مستقل  و مجزا است (شییر و کارور ، 1985 ، شییر و همکاران ، 1994 ) ، که این مطلب نشان دهنده اعتبار افتراقی این سازه است.

حسن شاهی(1381) ضریب آلفای کرونباخ را 74% و ضریب بازآزمایی را 65% به دست آورد.

همچنین برای روایی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.

 

منابع:

  1. حسن شاهی،م م .(1381) بررسی ارتباط میان خوش بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان
  2. Carver, C,S., Scheier, M.F., & Segerstrom, S.C. (2010). ptimism. Clinical psychology review, 30, 879-88
  3. Yee Ho, M., Cheung, F.M., & Cheung, S.F. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences,48, 658

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور + مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *