دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد ارمسترانگ (۲۰۰۶)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد ارمسترانگ (۲۰۰۶):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد  توسط ارمسترانگ در سال ۲۰۰۶ ساخته شدو دارای ۲۰ سوال می باشد.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

به سیستمی گفته می شود که نحوه دریافت ها و پرداخت ها و کسورات مستخدمه را به عهده دارد و یا عبارت است از وجوهی که برای انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا متعهد می گردد و در شرکتها خود به دو نوع تقسیم می گردد:

  1. دستمزد مستقیم
  2. دستمزد غیر مستقیم

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سبک های حل تعارض نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸ گویه ای پرسشنامه سبک های حل تعارض می­دهند .

 

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

سوالات:

۱ دریافتی من به میزان کافی به مشارکت من در سازمان پاداش می‌دهد. 
۲ سیستم پرداختی روشن بوده و درک آن آسان می‌باشد. 
۳ ین امر صحیح است که باید به کارکنان بر طبق میزان مشارکت آنها پاداش داده شود. 
۴ مبنایی که بر اساس آن حقوق من تعیین می‌شود، عادلانه است. 
۵ کارکنان بسیار شایسته باید مبلغ بیشتری را نسبت به کارکنانی که شایستگی کمتری دارند، دریافت کنند. 
۶ نرخ های پرداخت در سازمان با سطوح مسؤلیت سازگار می‌باشند. 
۷ نرخ دریافتی من قابل مقایسه با نرخ های پرداخت شده در بیرون از سازمان می‌باشد. 
۸ دریافت من منعکس کننده عملکرد من می‌باشد. 
۹ سیستم پرداخت شرکت، تشویق کننده عملکرد بهتر است. 
۱۰ سیستم پرداخت شرکت نیاز به بازنگری اساسی ندارد. 
۱۱ من درباره استانداردهای عملکردی که انتظار می رود به آنها دست یابم، آگاهی دارم. 
۱۲ من از سطوح شایستگی که انتظار می رود به آنها برسم، آگاهی دارم. 
۱۳ طرح ارزیابی عملکرد، مفید و سودمند می‌باشد. 
۱۴ من درباره عملکردم، بازخور خوبی از مدیرم دریافت می‌کنم. 
۱۵ مدیرم واقعا به انجام ارزیابی عملکرد من علاقمند است. 
۱۶ جلسه بازنگری و ارزیابی عملکردم، به من انگیزه می‌دهد. 
۱۷ فرآیند هدف گذاری و بررسی موفقیت ها، عادلانه و منطقی است. 
۱۸ ارزیابی عملکرد از طریق مدیرم، عینی و عادلانه می‌باشد.
۱۹ ارزیابی عملکرد به من کمک می‌کند تا عملکردم را بهبود دهم. 
۲۰ ارزیابی عملکرد به روشنی نشان دهنده آموزش هایی است که من به آنها نیاز دارم. 

 

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمرهحد متوسط نمراتحد بالای نمرات۴۰۷۰۱۰۰

  • امتیاز بین ۷۰ تا ۱۰۰ نشان دهنده نگرش مثبت کارکنان و عادلانه و منطقی بودن فرآیند ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد پرداختی می‌باشد.
  • امتیاز بین ۴۰ تا ۷۰ نشان می‌دهد که نگرش کارکنان به فرآیند ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد پرداختی، تا حدودی مثبت می‌باشد.
  • امتیاز زیر ۴۰ نشان دهنده نگرش منفی کارکنان و عادلانه و منطقی نبودن فرآیند ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد پرداختی می‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش عقیلی و همکاران  (۱۳۸۹) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد  همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد  ۸۲/. می باشد.

 نام متغیرمیزان آلفای کرونباخارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد ۸۲/۰

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

Michael Armstrong, “A Handbook of Human Resource Management Practice”, ۱۰th Edition, 2006.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد ارمسترانگ (۲۰۰۶)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *