دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت رندسیب

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت رندسیب:

 

هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه تکمیل: در سالهای اخیرف آزمونهای چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد گردیده است. در حالی که هر یک از آنها به نوبه خودمفید هستند. ولی آنها به حد کافی شبکه پیچیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار، نگرش، انگیزش، ارزش، منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر خلاق آماده می کند را پوشش نمی دهد.

برای رسیدن به یک معیاری که بتواند سطح وسیعتری از ویژگیهای خلاق بودن را تحت پوشش خود قرار دهد، ابزاری تهیه گردیده که به طور تفصیلی به این ویژگی ها می پردازد.

لطفا عبارات زیر را به دقت مطالعه نموده و با توجه به مقیاس موردنظر، گزینه ای که بیشتر با ویژگی شما تطبیق دارد را انتخاب نمایید. (گزینه را با علامت دایره مشخص کنید).

قبل از تکمیل پرسشنامه به این نکته توجه داشته باشید که: سعی نکنید که این طور فرض کنید که یک شخص خلاق به هر عبارت چگونه پاسخ می دهد و شما هم بر آن اساس پاسخ دهید. بلکه گزینه ای را انتخاب کنید که به نظر شما درست تر است.

سوالات تخصصی:

سوالات کاملا موافقم موافقم ممتنع مخالفم کاملا مخالفم
۱ من همیشه اطمینان خیلی زیادی دارم که در حل یک مساله خاص، از رویه های صحیح پیروی می کنم.  
۲ پرسیدن سوالی که امیدوارنیستم جواب آن را به دست آوردم، از نظر من اتلاف وقت است.  
۳ احساس می کنم که یک شیوه گام به گام برای حل مساله بهتر است.  
۴  در جاهایی که به نظر می رسد اظهار نظر افراد مورد استقبال قرار نمی گیرد، گاهگاهی عقایدم را اظهار می دارم.  
۵ مقدار زیادی از زمان تفکر خود را صرف این می کنک که دیگران درباره من چگونه فکر می کنند.  
۶ من احساس می کنم که بایستی یک خدمت استثنایی به جهان ارائه کنم.  
۷ اهمیت آن چیزی که باور دارم درست است، نسبت به آنچه که تصویب شده دیگران است، بیشتر می باشد و من برای پیروز شدن در انجام عقایدم تلاش بیشتری به عمل می آورم.  
۸ افرادی که در انجام کارها نامطمئن و مشکوک به نظر می رسند در نزد من دارای احترام نیستند.  
۹ من قادرم، در بلند مدت با مسائل و مشکلات دست و پنجه نرم کنم.  
۱۰ هر وقت که لازم باشد،دلبستگی و مجذوبیت خود به چیزها را فراموش می کنم.  
۱۱ من اغلب ایده های بهتری را مطرح می کنم، به ویژه وقتی که هیچ کاری انجام نمی دهم.  
۱۲ وقتی برای حل مشکل یا مساله گام بر می دارم، دارای احساسات شهودی قوی هستم و درستی یا غلط بودن آن را درک می کنم.  
۱۳ وقتی در حال ترکیب اطلاعات به دست آمده هستم، به آهستگی عمل می کنم و وقتی که مساله در حال حل شدن است، رای تجزیه و تحلیل مساله سریعتر عمل می کنم. 
۱۴ من کارهای ذوقی و دل مشغولی هایی را دوست دارم که با جمع آوری چیزها سرو کار دارد.  
۱۵ تخیلات خوشایند یک قوه محرکه ای است برای من تا بتوانم تعداد زیادی از مهمترین پروژه های کاری خود را به انجام برسانم.  
۱۶ اگر مجبور باشم از بین دو حرفه یکی را انتخاب کنم. حرفه فیزیکدانی را بر حرفه پژوهشگری ترجیح می دهم.  
۱۷ من تنها با افرادی که به من تعلق دارند و یا در همان اجتماع و کلاسم هستند، سهل تر می گیرم.  
۱۸ من مقدار زیادی ذوق و سلیقه زیبایی شناسی دارم  
۱۹  استفاده از احساس شهودی قوی در حل مساله از اعتبار آ می کاهد.  
۲۰ از مطرح شدن بخاطر ایده های جدید، منفعت بیشتری می برم تا ایکه سعی کنم آنها را به دیگران بفروشم.  
۲۱ من تمایل دارم از موفقیتهایی که ممکن است در آن احساس خواری و زیردست بودن بکنم، پرهیز نمایم.  
۲۲ از نظر من در ارزیابی اطلاعات، منبع اطلاعات نسبت به محتوای اطلاعات از اهمیت بیشتری برخودار است.  
۲۳ افرادی که از قانون تبعیت می کنند را دوست دارم  
۲۴ از نظر من کسی که برای خودش احترام قائل است نسبت به کی که دیگران برای او احترام قائلند از اهمیت بیشتری برخوردارند.  
۲۵ احساس می کنم کسانی که در جهت رسیدن به کمال تقلا و کوشش می کنند،عاقل نیستند.  
۲۶ من دوست دارم کار کنم تا بتوانم در دیگران نفوذ کنم.  
۲۷ این برای من مهم است که هر جایی مختص یک چیز باشد و هر چیزیز در مکان خودش قرار داشته باشد.  
۲۸ افرادی که تمایل دارند ایده های غیر معمول را بپذیرند. افرادی غیر عملی هستند(عملگرا نیستند)  
۲۹ من از صرف وقت خود بر روی ایده های جدید لذت می برم، حتی اگر این ایده ها مزایای عملی به همراه نداشته باشد.  
۳۰  وقتی یک شیوه خاص برای یک مساله نمی تواند کارساز باشد من به سرعت می توانم فکرم را بر روی یک شیوه مناسبتر تغییر جهت دهم.  
۳۱ دوست ندارم از کسی سوالاتی بپرسم که جهالت او را نمایان سازد.  
۳۲ من به آسانی قادرم در منافع خود برای تعقیب اهداف شغلی یا مسیر ترقی خود تغییر ایجاد کنم، ولی حاضر نیست به خاطر تعقیب اهداف شخصی خود در شغل تغییر ایجاد کنم.  
۳۳ عدم توانایی در حل یک مساله غالبا ناشی از برداشت های اشتباه از مساله می باشد.  
۳۴ من غالبا این توانایی را دارم که راه حل مساله خود را پیش بینی نمایم.  
۳۵ تجزیه و تحلیل شکستها برای افراد چیزی جز اتلاف وقت را به ارمغان نمی آورد.  
۳۶ تنها متفکرین بی هدف به استعاره و قیاس روی می آورند.  
۳۷ در بعضی مواقع من از زبردستی و هنرندی یک کلاهبردار احساس لذت می کنم و امیدوارم که به خاطر کارش تنبیه نشود.  
۳۸ من غالبا کارم را بر روی مساله ای متمرکز می کنم که به سختی قادر به درک و احساس آن هستم و توانایی بیان آن را ندارم.  
۳۹ غالبا تمایل دارم اسم چیزهایی همچون نام افراد، خیابانها، بزرگراهها و شهرهای کوچک را به حافظه ام نسپارم.  
۴۰  احساس می کنم که سخت کوشی عامل اساسی در موفقیت من است.  
۴۱ به عنوان یک عضو در یک تیم خوب، مورد توجه واقع شدن برای من حائز اهمیت است.  
۴۲ من چگونگی حفظ محرکها درونی خود را می دانم.  
۴۳ به طور کلی من یک شخصیت قابل اعتماد و مسئولیت پذیر دارم.  
۴۴ از کارهایی که نامعلوم و غیر قابل پیش بینی است رنج می برم.  
۴۵ من ترجیح می دهم با افراد دیگر در یک تلاش تیمی شرکت کنم تااینکه فردی «تک رو» باشم.  
۴۶ تعداد زیادی از افرادی که کارها را بیش از حد جدی می گیرند به دردسر می افتد.  
۴۷ غالبا برای حل مسائل و مشکلاتم تلاش زیادی به عمل می آورم و نمی توانم به راحتی از آنها بگذرم.  
۴۸ برای رسیدن به اهدافی که تعیین نموده ام، به آسانی دستاوردها و آسایش خود را فدا می کنم.  
۴۹ اگر من یک استاد دانشگاه بودم، بیشتر دروس غیر تئوریک را تدریس می کردم تا دروس تئوریکی.  
۵۰ من مجذوب شعائر و آیین دینی خود در زندگی ام هستم.  

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج:

گزینه های انتخابی خود را با توجه به جدول امتیازبندی، امتیازگذاری نمایید و سپس جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

الف) اگر امتیاز محاسبه شده بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشد شما خیلی خلاق هستید.

ب) اگر امتیاز محاسبه شده بین ۶۰ تا ۷۹ باشد، خلاقیت شما بالای متوس است.

ج) اگر امتیاز محاسبه شده بین ۴۰ تا ۵۹ باشد،خلاقیت شما متوسط است.

د) اگر امتیاز محاسبه شده بین ۲۰ تا ۳۹ باشد،خلاقیت شما زیر متوسط است.

هـ) اگر امتیاز محاسبه شده از ۱۹ تا ۱۰۰- باشد، نشانگر آن است که شما فردی غیر خلاق هستید.

منابع:

 مقیمی، سید محمد، ۱۳۸۸، “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی“.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت رندسیب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *