دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت عابدی (۶۰ سؤال)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان خلاقیت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت – دکتر سلطانی – ۴۰ سوالی

__________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه خلاقیت عابدی:

پرسشنامه خلاقیت عابدی (CT)

با وجود اینکه در سال‌های اولیه ارائه مفهوم خلاقیت، اختلاف نظرهای بسیاری در رابطه با تعریف آن وجود داشت

اما هم اکنون پژوهشگران بر روی یک تعریف نسبتاً ساده اما جامع به توافق رسیده‌اند. بر این اساس خلاقیت به

معنی خلق ایده‌ها یا راه‌حل‌های جدید و مفید است. خلاقیت را می‌توان به سه جزء یا مؤلفه تقسیم کرد که عبارتند از:  دانش تخصصی، مهارت‌های تفکر ابتکاری و انگیزش. از جمله ابزارهایی که برای سنجش خلاقیت ساخته شده است آزمون سنجش خلاقیت است.

پرسشنامه سنجش خلاقیت که به آزمون سنجش خلاقیت عابدی (CT) مشهور است بر اساس نظریه تورنس

درباره خلاقیت و در سال ۱۳۶۳ به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است. این پرسشنامه چندین بار مورد

تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم ۶۰ سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوین گردید.

این آزمون ۶۰ سؤال سه گزینه ای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری تشــکیل شـده اسـت.

گزینـه ها نشان دهنده میزان خلاقیت پایین، متوسط و بالا می باشــند کـه نمـره یک برای خلاقیت پایین، نمره دو برای خلاقیت متوسط و نمره ســه برای خلاقیت بالا در نظر گرفته شده است.

 

سوالات

۱ وقتی با مساله خیلی دشواری رو به رو می شوید، معمولا چه می کنید؟

الف : گریه می کنم، چون فکر نمی کنم بتوانم مساله را حل کنم.

ب: گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم.

ج: سعی می کنم راه مناسبی برای حل مساله بیابم.

۲ اگر سرگرم ساختن وسیله ای باشید و ناگهان دریابید که قطعه مهمی از آن را گم کرده اید، چه می کنید؟

الف : کار را متوقف می کنم.

ب: سعی می کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، کار را متوقف می کنم.

ج: قطعه گم شده را پیدا می کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم ، به جای آن قطعه دیگری می سازم.

 

۳ وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا هرگز سعی می کنید حدس بزنید افرادی که دور از شما هستند، درباره چه چیزی بحث می کنند؟

الف: هرگز علاقه مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می کنند.

ب: گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می کنند.

ج: اغلب از حل مسائل دشوار لذت می برم.

 

۴ آیا از حل مسائل دشوار لذت می برید؟

الف: خیر، از حل مسائل دشوار لذت نمی برم.

ب: گاهی در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.

ج: در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.

 

۵ اگر عضو گروهی باشید که باید مساله ای را با همکاری حل کنند، چه می کنید؟

الف: خودم کاری نمی کنم و می گذارم دیگر اعضای گروه مساله را حل کنند.

ب: گاهی در آنچه گروه انجام می دهد شرکت می کنم.

ج: در آنچه گروه انجام می دهد، شرکت می کنم.

 

۶ وقتی با مساله تازه ای روبه رو می شوید، معمولا چه می کنید؟

الف: از فرد دیگری می خواهم آن را برایم حل کند.

ب: سعی می کنم با کمک فردی دیگر، آن را حل کنم.

ج: سعی می کنم اطلاعات بیشتری به دست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

 

۷ اگر درگیر حل یک مساله یا مشکل ریاضی باشید، چه می کنید؟

الف: از معلم یا شخص دیگری می خواهم به من کمک کند.

ب: یک کتاب ریاضی مربوط به مساله را می خوانم.

ج: از منابعی که در دسترس دارم، استفاده می کنم.

 

۸ وقتی در گروهی برای حل مساله در یک گروه کار می کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می کنند؟

الف: به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

ب: گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

ج: اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

 

۹ وقتی با مشکل غیر عادی مواجه می شوید، معمولا آن را چگونه رفع می کنید؟

الف: اغلب از فرد دیگری کمک می گیرم.

ب: قبل از آن که از فرد دیگری کمک بگیرم ، مدت کوتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

ج: مدتی بسیار طولانی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

 

۱۰ آیا به نظر دیگران ، شما سئوالات مشکلی طرح می کنید؟

الف: خیر ، این طور فکر نمی کنم.

ب: گاهی این طور فکر می کنم.

ج: اغلب این طور فکر می کنم.

 

۱۱٫آیا معمولا دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟

الف: معمولا به کارهای تازه دست نمی زنم.

ب: گاهی به کارهای تازه دست می زنم.

ج: اغلب به کارهای تازه دست می زنم.

 

۱۲٫وقتی با مساله پیچیده ای رو به رو می شوید، چه می کنید؟

الف: سعی می کنم خودرا درگیر حل آن نکنم.

ب: ممکن است زمان کوتاهی برای حل آن تلاش کنم .

ج: زمانی بسیار طولانی برای حل آن تللاش می کنم.

 

۱۳٫آیا از تجارب تازه لذت می برید؟

الف: از تجارب تازه لذت می برم.

ب: گاهی از تجارب تازه لذت می برم.

ج: از تجارب تازه لذت نمی برم.

 

۱۴٫وقتی در موقعیتی قرار می گیرید که از عهده آن بر نمی آیید، چقدر به دیگران متوسل می شوید؟

الف: اغلب به دیگران متوسل می شوم.

ب: گاهی به دیگران متوسل می شوم.

ج: معمولا ترجیح می دهم به خودم متکی باشم.

 

۱۵٫به آنچه مستقلا انجام می دهید ، چقدر اطمینان دارید؟

الف: به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم، اطمینان زیادی ندارم.

ب: به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم ، تا حدودی اطمینان دارم.

ج: به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم ، اطمینان زیادی دارم.

 

۱۶٫آیا از انجام دادن آزمایش های علمی لذت می برید؟

الف: از انجام دادن آزمایش لذت نمی برم.

ب: از انجام دادن آزمایش تا حدودی لذت می برم.

ج: از انجام دادن آزمایش خیلی لذت می برم.

 

۱۷٫آیا هرگز در رویا فرو رفته اید؟

الف: خیر، من در رویا فرو نمی روم.

ب: اگر وقت داشته باشم، گاهی در رویا فرو می روم.

ج: اغلب اگر وقت داشته باشم ، در رویا فرو می روم.

 

۱۸٫در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می کنید؟

الف: معمولا اشکال دارم.

ب: گاهی اشکال دارم.

ج: اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم.

 

۱۹٫بیان شما تاچه اندازه خوب است؟

الف: مطالبم را به خوبی بیان نمی کنم.

ب: گاهی مطالبم را به خوبی بیان می کنم.

ج: اغلب مطالبم را به خوبی بیان می کنم.

 

۲۰٫نوشتن شما تاچه اندازه خوب است؟

الف: در نوشتن نظراتم، اشکال دارم.

ب: شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.

ج: کاملا می توانم نظراتم را بنویسم.

 

۲۱٫اگر عده ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید، تا چه اندازه از عهده این کار برخواهید آمد؟

الف: از عهده اش بر نخواهم آمد، زیرا برای آن آمادگی ندارم.

ب: نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم.

ج: به خوبی از عهده آن برخواهم آمد.

22.برای توصیف یک مطلب یا موضوع فبا چه سهولتی به کلمات دست پیدا می کنید؟

الف: معمولا برایم این کار دشوار است .

ب: گاهی این کار برایم آسان است.

ج: اغلب این کار برایم اسان است.

 

23.آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه های بسیار باشد؟

الف: علاقه مند نیستم.

ب: شاید علاقه مند باشم.

ج: اغلب این کار برایم اسان است.

 

24.برای بیان یک اندیشه ، با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می کنید؟

الف :معمولا این کار برایم آسان است .

ب: ب: گاهی این کار برایم آسان است.

ج : اغلب این کار برایم اسان است.

 

25.اگر به ناچار در مسابقه ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه های بسیاری را که با حرف “ج” شروع می شوند، بیان نمایید ، تا چه اندازه از عهده این کار بر می آیید؟

الف : چندان ازعهده این کار بر نمی آیم.

ب: تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.

ج: در حد خیلی زیادی از عهده این کار بر می آیم.

 

26.اگر از شما خواسته شود در مسابقه ای شرکت کنید که در آن باید اسامی متعلق به یک طبقه معین از اشیاء و امور ، مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید، تا چه اندازه از عهده این کار برمی آیید؟

الف: چندان از عهده این کار بر نمی آیم.

ب: تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.

ج: در حد خیلی زیادی از عهده این کار بر می آیم.

 

27.چند جمله می توانید بنویسید که همه آنها با کلمه ” همه” شروع شود؟

الف: می توانم فقط چند جمله بنویسم.

ب: می توانم تعدادی جمله را بنویسم.

ج: می توانم تعداد زیادی جمله بنویسم.

 

28.آیا می توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء ، موارد استفاده ممکن دیگری را نیز برای آنها پیدا کنید؟

الف: این کار برایم خیلی دشوار است.

ب: شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم.

ج: می توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.

 

29.نوشتن تعداد زیادی داستان تازه تا چه میزان برایتان آسان است؟

الف: این کار برایم دشوار است؟

ب: می توانم چند داستان بنویسم.

ج: می توانم داستانهای بسیاری بنویسم.

 

 

30.کدام یک از موارد زیر برایتان آسان ترین است؟

الف: حفظ یک شعر ده بیتی.

ب: تفسیر یک شعر ده بیتی.

ج: سرودن یک شعر ده بیتی.

31.اگر از شما خواسته شود تا درباره جامعه خود مقاله ای برای روزنامه بنویسید، ترجیح می دهید کدام یک از اقدامات زیر را انجام دهید؟

الف: آنچه را که پیش ازآن درباره جامعه هام نوشته ام ، خلاصه می کنم.

ب: برآن چه که پیش از این درباره جامعه ام نوشته ام ، اطلاعات دیگری می افزایم.

ج: پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه ام نوشته شده است ، به نوشتن مقاله خود اقدام می می کنم.

 

32.از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می برید؟

الف: از مطالعه کتابهای معروف لذت می برم.

ب: از ارزیابی کتابهای معروف لذت می برم.

ج: از نوشتن کتابهای خودم لذت می برم.

 

33.آیا در طراحی اسباب بازیهای جدید برای کودکان ، موفق خواهید بود؟

الف: چندان موفق نخواهم بود.

ب: شاید بتوانم چند طرح را ارائه کنم.

ج: می توانم طرح های بسیاری را ارائه کنم.

 

34.اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید، تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید؟

الف: شکست خواهم خورد.

ب: مشکل خواهم داشت.

ج: موفق خواهم شد.

 

35.نوشتن مترادف های بسیار برای کلمه ” سریع” چقدر برایتان آسان است؟

الف: این کار برایم خیلی دشوار است.

ب: این کار تا اندازه ای برایم دشوار است.

ج: تین کار برایم آسان است.

 

36.فرض کنیم همه راه های معمولی برای گرم کردن غذا را ، از دست داده ایم. در این صورت تهیه فهرستی طولانی از راه های دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟

الف: این کار برایم خیلی دشوار است؟

ب: این کا تا اندازه ای برایم دشوار است.

ج: این کار برایم آسان است.

 

37.اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید، تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید؟

الف: به طور کامل از روی یادداشتهایم می خوانم.

ب: بیشتر از روی یادداشتهایم می خوانم.

ج: گاهی به یادداشتهایم نگاه می کنم.

 

38.اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره مطلب یا موضوعی که در آن تجربه دارید، یک ساعت صحبت کنید، در این موقعیت چکار می کنید؟

الف: سعی می کنم از صحبت کردن درباره آن ، خودداری کنم.

ب: می توانم فکر کنم و مطالبی بگویم.

ج: می توانم مدت طولانی درباره آن صحبت کنم.

 

39.آیا به شغلی علاقه مند هستید که مستلزم سرهم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟

الف: علاقه مند نیستم.

ب: تا حدودی علاقه مندهستم.

ج: علاقه مند هستم.

 

40.وقتی ناچار باشید با فردی که زبان فارسی را خوب بلد نیست، ارتباط برقرار کنید، یافتن راه های ساده تر برای بیان مطلب خود به فارسی ، تاچه اندازه برایتان آسان است؟

الف: معمولا این کار برایم دشوار است.

ب: گاهی این کار برایم آسان است.

ج: اغلب این کار برایم آسان است.

 

41.چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می برید؟

الف: معمولا از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

ب: گاهی از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

ج: اغلب از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت عابدی (۶۰ سؤال)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *