دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت – دکتر سلطانی – ۴۰ سوالی

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان خلاقیت: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت عابدی (۶۰ سؤال)

______________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد خلاقیت:

پرسشنامه خلاقیت دارای  ۴۰ سوال بوده و توسط دکتر سلطانی تدوین گردیده است.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

سوالات:
۱ تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و کار محوله برای من جالب و راضی کننده است.
۲ پیچیدگی مسائل و موضوعات و کار ، توجه من را به خود جلب می کنند و از این بابت احساس رضایت می کنم.
۳ من از قضاوتهای مستقل در مورد افراد و پدیده ها احساس رضایت می کنم.
۴ اگر قرار باشد در مورد مساله ای خاص صحبت چند دقیقه ای داشته باشم، در مورد موضوع از چند منبع استفاده می کنم.
۵ من از تمام کردن کتاب و مقاله مورد علاقه ام بسیار لذت می برم.
۶ سعی می کنم بر روی یک موضوع یا مطلب خاصی تمرکز کنم، ولی موفق نمی شوم.
۷ وقتی از من بخواهند که مشکل کاری خود را به همراه روش آن پیدا کنم و به حل مشکل بپردازم، احساس رضایت و خوشحالی می کنم.
۸ روزنامه کتاب یا مجله را فقط به خاطر مطالب جدید آن، خریداری می کنم.
۹ از اینکه مدت طولانی ذهنم مشغول مسائل خاصی شود نه تنها خسته نمی شوم بلکه احساس رضایت می کنم .
۱۰ از پذیرش مسائل و مشکلاتی که در حل آنها ابهام وجود دارد به شدت اجتناب می کنم.
۱۱ انتقاد را برای کسانی که کم ایده و پیشنهاد می دهند، مخرب می دانم.
۱۲ حل مشکلات اجتماعی را از طریق تحقیق و پژوهش، وقت گیر و غیر ممکن نمی دانم.
۱۳ در صحبت کردن با طرف مقابل از ضرب المثل و لطیفه زیاد استفاده می کنم.
۱۴ هر نوع تغییر و نوآوری را برای بهبود سازمان و زندگی شخصی خود مفید و کارساز می دانم.
۱۵ در برابر رخدادهای تصادفی تا سرحد رها کردن برنامه جاری خود، حساسیت و عکس العمل نشان می دهم.
۱۶ خطرات و شکست های احتمالی را مانعی برای بیان طرح جدید و یا نظرات جدیدم نمی دانم.
۱۷ راه حل بسیاری از مسائل کاری و شخصی به طور ناگهانی به ذهنم می رسد که آنها را عمل کنم.
۱۸ از اینکه نقاط کور و مبهم مساله را برای دیگران روشن کنم، احساس لذت می کنم.
۱۹ سنت های گذشته را محترم و تغییر در آنها را بسیار مشکل می دانم.
۲۰ از اینکه در مقابل مساله ای قرار گیرم و از من بخواهند به سرعت در مورد آن نظر بدهم، بسیار ناراحت و عصبانی می شوم.
۲۱ برای من نظریه پردازی و سخن گفتن راضی کننده تر از کارهای عملی و اجرایی است.
۲۲ از انجام کارهای تکراری یا تفکر تکراری به خاطر عادت بدان، احساس رضایت می نمایم.
۲۳ اگر در یک کاری، یک بار با شکست روبرو شدم آن را رها کرده و به سراغ کار دیگری می روم.
۲۴ از اینکه سنتها و روالهای موجود سازمان، کنار گذاشته و روالهای جدید جایگزین آنها شود، شدیداً نگران می شوم .
۲۵ برای جواب دادن به صحبت های طرف مقابل، از ضرب المثل و لطیفه استفاده می کنم.
۲۶ وقتی مطلبی را مطالعه و یا صحبتی را از کسی بشنوم ولی بدان انتقاد نکنم، احساس بدی به من دست می دهد.
۲۷ از اینکه خود را به جای ماشین، درخت و یا اشیای دیگر قرار دهم تا احساس خودم را امتحان کنم، احساس خوبی می کنم.
۲۸ قراردادن کلمات متضادی نظیر«دوست – دشمن» ، « تاریک- روشن» ، « متواضع- مغرور» و … در کنار هم، برای من جالب و راضی کننده است.
۲۹ از نوشتن نامه ها و متن های کلیشه ای، شدیداً خسته و عصبانی می شوم.
۳۰ از اینکه مغزم آزادانه مدتها به دنبال مسائل مختلف رفته و در مورد آنها فکر می کند، احساس خوشحالی می کنم.
۳۱ وقتی بر سر موضوعی با کسی بحث کنم و مطالبم ته بکشد، مطالبی را از خودم جفت و جور می کنم و بحث را ادامه می دهم و از این بابت، در نمی مانم.
۳۲ شکست و پیروزی غیر متنظره را در ایجاد خلاقیت های خودم، کارساز و موثر می دانم.
۳۳ در جاهایی که منافع شغلی و مادی و اجتماعی خود را در خطر ببینم، از خود سانسوری استفاده می کنم.
۳۴ به نظرات و افکار جدیدی که از سوی دیگران ارائه می شود، هرچند منطقی و جدید باشد، بدون دلیل تعجب نشان داده و با آن مخالفت می کنم.
۳۵ اگر ساعت ها روی موضوعی تمرکز داشته باشم، تا حصول نتیجه خسته نمی شوم.
۳۶ از انجام کارهای شخصی و سازمانی که نیاز به همکاری چندنفر و ایجاد هماهنگی بین آنها داشته باشد، شدیداً گریزانم.
۳۷ وقتی حادثه آتش سوزی ، تصادف ، نزاع و … را مشاهده کنم تا علت آن را نیابم محل را ترک نمی کنم.
۳۸ فیلم های سینمایی و سریالهای تلویزیونی را که در آن خطر و ماجراجویی زیاد باشد، به دقت تماشا نموده و از آنها لذت می برم.
۳۹ خلاصه سازی مطالب یک کتاب و مقایسه آن با مطالب کتاب دیگری که در یک رشته نوشته شده است را بسیار مشکل می دانم.
۴۰ از کارهای هنری به مقدار زیادی دوری نموده و کمتر آنها را دوست دارم.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

گیلفورد (1950) : خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه هاست که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم روانی ،و انعطاف پذیری و اصالت می باشد.(فیضی، 1388 ).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از خلاقیت نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 40 گویه ای پرسشنامة خلاقیت می­دهند

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،1؛ مخالف،2؛ نظری ندارم3؛موافق ،4؛ کاملا موافق ،5؛) می­باشد.

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
40 – 120 – 200
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 40 تا 80باشد، میزان خلاقیت  در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 80 تا 120 باشد، میزان خلاقیت در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 120 باشد، میزان خلاقیت بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است.

پایایی این پرسشنامه توسط خسروی (1388)   با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
خلاقیت 85/0
نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
خلاقیت 85/0

منابع:

فیضی ، مهدی (1388 ). بررسی تأثیر سبک های مدیریت (سنتی، متعادل ، مشارکتی) بر خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر سنندج. علوم تربیتی ، سال دوم،شماره 8 ص ص 20.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خلاقیت – دکتر سلطانی – ۴۰ سوالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *