دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت زوجین واکر و تامپسون + ۳ مقاله

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های صمیمیت زوجین: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت باگاروزی + ۴ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت زوجین (۸۵ سوال)

____________________________________________________________________

قسمتی از مقیاس صمیمیت الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون (IS):

«مقیاس صمیمیت» توسط واکر و تامپسون در سال ۱۹۸۳ تهیه شده است . این پرسشنامه  یک ابزار ۱۷ سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تدوین شده است.

این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگتر است که چندین بعد صمیمت را در بر می گیرد اما توسط تهیه کنندگان آن (الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون) به صورت مقیاس مستقلی گزارش شده است.  این مقیاس توسط ثنایی در سال ۱۳۷۹ ترجمه شده است.

صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل نزدیکی عاطفی در قالب مهر، از خود گذشتگی و رضایت را شامل می شود احساسی است مبنی بر این که رابطه مهم باز توام با عزت همبستگی و تعهد متقابل است.

مقیاس صمیمیت ابتدا روی ۱۶۶ دانشجوی دوره کارشناسی که ۶۸% آنها ۲۰ تا ۲۵ ساله و ۱۶۶ مادر دانشجویان طبقه متوسط که اکثراً بین ۴۰ تا ۴۹ سال (۶۳%) و ۷۳% آنها در وضعیت ازدواج اول بودند و ۱۴۷ مادر بزرگ که ۴۰% آنها در سنین ۶۰ تا ۶۹ سال و ۴۰% در سنین ۷۰ و ۷۹ سال و ۵۲% آنها متأهل و ۴۵% آنها بیوه بودند اجرا شد میانگین صمیمیت برای مادران ۲۱/۶ (۶۹/۰=SD) و برای دختران ۰۴/۶ (۱=SD) بود.

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد صمیمیت نمره­ای است که فرد به سوالات ۱۷ گویه ای  پرسشنامه می­دهد .

هدف: سنجش مهر و صمیمیت در خانواده

سوالات:
۱ ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذاریم.
۲ او نشان می دهد که مرا دوست دارد.
۳ ما با یکدیگر روراست و صادق هستیم.
۴ ما می توانیم انتقاد یکدیگر را از اشتباهات و خطاهای خود بپذیریم.
۵ ما از یکدیگر خوشمان می آید.
۶ ما به یکدیگر عزت نفس و احترام می گذاریم.
۷ زندگی ما به خاطر با هم بودن خوب است.
۸ از رابطه خودمان لذت می بریم.
۹ او به احساس های من اهمیت می دهد.
۱۰ ما احساس می کنیم که با هم یکی هستیم.
۱۱ میزان خود خواهی در رابطه ما بسیار کم است.
۱۲ او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است.
۱۳ بودن او در زندگیم از خوشبختی های من است.
۱۴ همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست می دهد.
۱۵ او برای من مهم است.
۱۶ ما یکدیگر را دوست داریم.
۱۷ من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب می کنم.

تعریف مفهومی:

صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود .اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند.

صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت بسیار ضروری است .

مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است .

فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه کند قادر است خود را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابراز کند.

نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون بر روی یک مقیاس لیکرتی 7 درجه ای از 1(هرگز) تا 7(همیشه ) صورت می گیرد.نمره آزمودني در مقياس صميميت از طريق جمع نمرات عبارات و تقسيم آن بر عدد 17 حاصل مي شود. دامنه نمرات بين 1 تا 17 و نمره بالاتر نشانه صميميت بيشتر است.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
17 – 85 – 119

امتیازات خود را از 17عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 17 و حداکثر 119 خواهد بود.

نمره بین  17 تا 34  : میزان صمیمیت در زندگی پایین است.

نمره بین 34 تا 85 :  میزان صمیمیت در زندگی متوسط است.

نمره بالاتر از 85  : میزان صمیمیت در زندگی بالا است .

روایی و پایایی پرسشنامه:

ثنایی (1379) ضریب پایایی این پرسشنامه را براساس داده های 100 زوج در اصفهان 96% بدست آورده است.مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای 91/0 تا 97/0 از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است (به نقل از بهرامي خوندابي و همكاران، 1384). اطلاعاتی درباره ی ثبات آزمون گزارش نشده است.

از طريق اجراي همزمان اين پرسشنامه با مقياس صميميت زناشويي ضريب همبستگي دو پرسشنامه محاسبه شد. ضريب همبستگي محاسبه شده 58% بدست آمد كه نشان دهنده اعتبار اين مقياس است (به نقل از بهرامي خوندابي و همكاران، 1384).

نتيجه بدست آمده از پ‍ژوهش نادري مقدم بيانگر اين است كه بين صميميت زوجين و مدت ازدواج همبستگي معناداري با جهت مثبت وجود دارد 648/0r=  كه اين رابطه در سطح 01/0 معنادار است.

در استفاده از روش بازآزمايي و اجراي پرسشنامه روي 30 نفر از دانشجويان با فاصله زماني سه هفته ضريب همبستگي بدست آمده برابر است با 95/0 (نادري مقدم، 1386).

ضريب آلفاي بدست آمده 94/0 بود كه بيانگر همساني دروني خوب اين مقياس است (نادري مقدم، 1386).

گرچه در مأخذ اولیه، اطلاعاتی درباره ی روایی این مقیاس گزارش نشده است، اما مقیاس صمیمیت با گزارش مادران از کمکهای دور و نزدیک به آنان و گزارش دختران از کمک نزدیک به مادران، همبستگی نشان داده است.

منابع:

  1. بهرامي ‌خوندابي، فاطمه؛ ‌‌فاتحي‌زاده، مريم و ‌اوليا، نرگس (1384)، ساخت و تعيين روايي و پايايي آزمون صميميت زوجين، هشتمين هفته پژوهش دانشگاه اصفهان.
  2. نادري مقدم، سميه (1386). تعيين رابطه بين صميميت و مدت ازدواج در زوج هاي شهر ساري. پايان نامه كارشناسي روان شناسي عمومي، دانشگاه پيام نور بهشهر.
  3. Walker, A.J. and Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mothers and daughters. Journal of Marriage and the Family, 45, 841-849.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه صمیمیت زوجین واکر و تامپسون + ۳ مقاله

  1. سوبا

    کفیت پرسشنامه صمیمیت زوجین واکر و تامپسون عالی بود

  2. مارال

    من تازگی ها با این سایت آشنا شودم تمامی پرسشنامه های صمیمت زوجین رو دانلود کردم. خیلی خوب بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *