دانلود رایگان ۷ پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (کارول + فرم کوتاه + کارکنان + فردی)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان مسئولیت اجتماعی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی –  فرم کوتاه

۲- دانلود رایگان پرسشنامه مسولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول (۱۹۹۱)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

۴- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

______________________________________

۴- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول

۵- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

۶- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی (۵۰ سوال)

۷- دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا

_____________________________________

 

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی  فرم کوتاه

۱- قسمتی از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی  فرم کوتاه:

 

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی دارای ۷ سوال بوده که فرم کوتاه این پرسشنامه می باشد و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی در افراد از ابعاد مختلف می باشد که دارای ۲ بعد ( تعهد اجتماعی و پذیرش پیامدهای رفتار ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف مفهومی+ سوالات تخصصی+ شیوه نمره گذاری+ روایی و پایایی+ منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ همیشه در جهت بهبود محیط اطرافم فعالیت می کنم.
۲ اگر وظیفه ای به من محول شود، با تمام وجود آن را انجام می دهم.
پرسشنامه مسئولیت اجتماعی – فرم کوتاه 1۷ اگر کار خطایی انجام دهم عذر خواهی می کنم.
__________________________________

پرسشنامه استاندارد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول (۱۹۹۱)

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول (۱۹۹۱):

 

پرسشنامه استاندارد مسئولین پذیری سازمان دارای ۲۰ سوال می باشد که توسط کارول در سال ۱۹۹۱ طراحی و ساخته شده است که دارای ۴ مولفه ای ( تعهدات اقتصادی ، تعهدات قانونی ، تعهدات اخلاقی و تعهدات اجتماعی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ در سازمان مهم است که به شیوه ای عمل کنیم که حداکثر سود برای هر سهم به دست آید. 
۲ در سازمان مهم است، به این امر متعهد باشیم که تا جایی که ممکن سود آور باشیم.
۳ در سازمان حفظ جایگاه رقابتی قوی بسیار مهم است.
۴ در سازمان حفظ سطح بالای از راندمان عملیاتی بسیار مهم است.
۵ مهم است که یک شرکت موفق به عنوان شرکتی که همیشه سود آور است، تعریف شود.
پرسشنامه استاندارد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان کارول 1
۱۵ شناخت این نکته مهم است که صداقت سازمانی و رفتار اخلاقی فراتر از پیروی از قوانین و مقررات است.
۱۶ مهم این است که انجام کارها در سازمان به روشی سازگار با انتظارات بشر دوستانه و خیرخواهانه انجام شود.
۱۷ در سازمان کمک به انجام  امور خوب و نوع دوستانه مهم است. 
۱۸ مهم است که مدیران و کارکنان در فعالیت های خیرخواهانه در جوامع محلی خود به طور داوطلبانه شرکت کنند.
۱۹ در سازمان ارائه کمک به آموزش های خصوصی و عمومی بسیار مهم است.
۲۰ در سازمان کمک داوطلبانه به فعالیت های کیفیت زندگی جامعه را ارتقا می بخشد، مهم است.
__________________________

پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی

۳- قسمتی از پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی:

 

پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دارای ۹ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در افراد می باشد که دارای ۲ بعد ( مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ معمولا درانجام هر کاری به نتایج آن فکر می کنم.
۲ همیشه سعی می کنم راز نگهدار باشم.
پرسشنامه مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی 1
۸ مشکلات شهرم را به مسئولان گزارش می دهم.
۹ حفاظت از منابع طبیعی به خاطر نسل های آینده وظیفه ای ملی است.
__________________________

پرسشنامهمسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

قسمتی از پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان:

 

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان دارای ۳۵ سوال بوده که بر اساس طیف لیکرت ۵ درجه ای ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

قسمتی از سوالات:

 

۱ آیا در این شرکت روابط افراد تحت اختیار و قانون است؟
۲ به نظر من آیا سیستم ارتقاء و انتصاب کارکنان در این شرکت با مقررات قانونی مطابقت دارد؟
۳ به گفته اینجانب کارکنان این شرکت طبق مقررات اداری حقوق و مزایا دریافت می کنند.
۴ آیا پرداخت به موقع مالیات را وظیفه اجتماعی می دانیم؟
۵ به نظر من بهتر است همه افراد در سازمان بر اساس مسئولیت خود کار کنند.
۶ =======================
۳۰ آیا برای صداقت و درستکاری در محیط کارم ارزش قائل هستم؟
۳۱ هنوز دوست دارم به دیگران در جشن عواطفشان کمک کنم؟
۳۲ آیا خود را موظف به کمک به مردم فقیر می دانم؟
۳۳ آیا با عبادت و جلب رضایت خدا به یکدیگر کمک می کنند؟
۳۴ آیا حمایت از معلولان و ناتوانان را وظیفه همه می دانم؟
۳۵ آیا واقعاً از پیوستن به گروه ها و جلسات با قصد انجام کار لذت می برم؟

 

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان) اینجا کلیک کنید 👉

 

___________________________

 

مسئولیت اجتماعی کارکنان سازمان به طور مستقیم بر موفقیت سازمان تأثیر می گذارد.

 

می توان گفت مسئولیت اجتماعی ترکیبی از ارزش ها، باورها و دانش های انسانی و محیطی در بین کارکنانی است که فعالیت هایی را برای تولید یا ایجاد ارزش های اضافی انجام می دهند.

 

موضوع مسئولیت اجتماعی امروزه به یک پدیده عمومی و مشکل اصلی سازمان ها تبدیل شده است. مثلاً اگر مردم به دستورات عمل نکنند و به وظیفه خود در قبال جامعه عمل نکنند، هرگز به خواسته خود نخواهیم رسید.

 

بنابراین، اهمیت پاسخگویی کارکنان سازمان به اهداف آن سازمان را می توان از چند جهت مشاهده کرد.

 

اول، احساس مسئولیت اجتماعی کارکنان می تواند فرصت های سازمانی را برای بهبود ایجاد کند.

 

دوم، پاسخگویی به کارگران، پاسخگویی فعال تر و مؤثرتر می دهد و رضایت شغلی و بهره وری را افزایش می دهد.

 

سوم، برنامه های گزارش دهی موثر به طور مداوم سازمان و رقابت را بهبود بخشیده است

 

چهارم: مسئولیت اجتماعی کارکنان عامل اصلی اعمال مشوق ها و توجه و حفظ کیفیت ویژه کارکنان است.

 

پنجم، با توجه به ویژگی های کشور و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی، تشویق کارگران به پاسخگویی در برابر جامعه می تواند نقش مهمی در حل مشکلات کشور داشته باشد.

 

بدیهی است که اگر افراد جامعه و افراد در سازمان ها و نهادهای مختلف خود را در قبال حوادث، حوادث و مشکلات مختلف مسئول بدانند، هر یک در مسئولیت خود و در محل کار خود برای رفع مشکلات مذکور تلاش خواهند کرد.

 

اکنون مشخص شده است که سازمان ها اگر به دنیای اطراف خود بیندیشند و نیازهای سازمان را با جامعه، مشتریان، تامین کنندگان، مقامات دولتی، کارگران، اتحادیه های کارگری، دولت و جامعه متعادل کنند، می توانند در جامعه زنده بمانند.

 

بنابراین بقای سازمان، شناخت مسئولیت اجتماعی این گروه های ذینفع و رضایت آنهاست. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عهده مدیریت ارشد است.

 

مدیران امروزی درگیر وظایف معمول برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، برنامه ریزی و کنترل نیستند، بلکه از قدرت آنها برای درک ماهیت اجتماعی و اجتماعی کار خود درگیر هستند.

 

سازمانی که محیط و فرهنگ خود را به خوبی درک می کند، هر تصمیمی که توسط یک مدیر گرفته می شود بر نقش سایر بخش ها در سلسله مراتب تأثیر می گذارد.

 

تعریف اهداف جامعه برای هدایت تلاش های آنها برای تدوین و درک مفهوم اساسی مسئولیت اجتماعی شرکت و جایگاه ضروری آن در آینده، نیاز به ذهنیتی داریم که ما و هر سازمانی را به سمت اهداف و ساختار ارزشی فعلی سوق دهد.

 

باید شرایط اقتصادی را در نظر گرفت، محیط زیست را در نظر گرفت، ارزش های اجتماعی و فرهنگی و حفاظت از محیط زیست را در نظر گرفت.

 

اطمینان حاصل کنید که سیاست های شرکت بر آنها تأثیر منفی نمی گذارد یا به آنها آسیب نمی رساند.

 

به جای تصاویر ارزشمند و زیبا مسئولیت اجتماعی باید داوطلبانه باشد و به عنوان برنامه ای برای توسعه و رشد مستمر همه بخش ها و راهی برای مبارزه با فساد در جامعه تلقی شود.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۷ پرسشنامه مسئولیت اجتماعی (کارول + فرم کوتاه + کارکنان + فردی)

 1. صدف

  سلام.
  من پرسشنامه مسئولیت اجتماعی رو نیاز داشتم ولی نمیتونم در حال حاجر هزینه این پرسشنامه ها رو پرداخت کنم..
  امکانش هست برام بفرستید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم صدف…
   میتونید ایمیل خودتون رو چک کنید..پرسشنامه مورد نظر براتون ارسال شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *