دانلود رایگان ۴ پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (بوفارد + سواری + پینتریچ و دی گروت)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی : (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

۲- دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پینتریچ و دی گروت)

۳- دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (۴۷ سوالی)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (۱۳۹۲)

 

________________________________

 

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی تحصیلی بوفارد

۱- قسمتی از پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد:

 

پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی دارای ۱۴ سوال بوده که توسط بوفارد و همکارانش در سال ۱۹۹۵ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ برای برنامه ریزی زمان مطالعه وقت صرف می کنم.
۲ زمانی که مطالعه می کنم اهداف خود را دقیقا” مشخص می کنم.
۳ وقتی مشغول درس خواندن هستم بیش از آنکه فقط ماده درسی را بخوانم سعی می کنم مشخص کنم که چه چیزی از این درس یاد می گیریم.
۴ وقتی در حال مطالعه هستم سعی می کنم بین مطالب ارایه شده در کلاس و مطالب کتاب ارتباط برقرار کنم.

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی رایان و کانال

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد 14 سوالی۱۳ یادگیری از طریق حفظ کردن بهتری وسیله ای است که من برای آمادگی یک امتحان می شناسم.
۱۴ زمانی که یک مطلب را نمی فهم ، نمی دانم که چگونه خودم را از آن مخمصه نجات دهم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی تحصیلی بوفارد) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________________

 

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) ( پینتریچ و دی گروت)

۲- قسمتی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) ( پینتریچ و دی گروت):

 

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دارای ۴۷ سوال بوده که توسط پینتریچ و دی گروت در سال ۱۹۹۱ طراحی و تنظیم شده است که دارای سه مولفه ای ( راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع و باورهای انگیزشی ) می باشد و دارای ۱۳ بعد ( تکرار و مرور شامل ، یادداشت برداری ، خلاصه نویسی ، سازماندهی ، درک مطلب ، برنامه ریزی ، نظارت کنترل ، تلاش و پشتکار ، نظم دهی ، خودکارآمدی ، جهت گیری هدف ، ارزشگذاری درونی و اظطراب امتحان ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من یک تکلیف درسی را که تا حدودی سخت باشد ترجیح می دهم تا بتوانم از آن چیز جدیدی یاد بگیرم.
۲ در مقایسه با همکلاسی هایم انتظار دارم بهتر عمل کنم .
۳ موقع امتحان آنقدر عصبی هستم که نمی توانم آنچه را که یاد گرفته ام به یاد آورم .
۴ برای من یادگیری درس مهم است .
۵ من آنچه را که در این ترم یاد می گیرم ، دوست دارم.
۶ مطمئنم می توانم آنچه را که در این ترم آموزش داده می شود ، بفهمم .
۷ من از امتحان دادن می ترسم .
۸ فکر می کنم آنچه را که در این ترم یاد می گیرم می توانم از آن در سال های بعدی استفاده نمایم .
۹ پیش بینی می کنم در این ترم خوب عمل کنم .
۱۰ فکر می کنم در مقایسه با همکلاسیهایم دانشجوی خوبی باشم.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) (پینتریچ و دی گروت)۴۰ اغلب احساس می کنم مطالبی را که می خوانم نمی دانم کلاً در مورد چیست .
۴۱ وقتی که استاد درس می دهد ، من اغلب به فکر چیز دیگری هستم و به آنچه معلم می گوید گوش نمی دهم .
۴۲ هنگام مطالعه یک موضوع ، سعی می کنم همه چیز را به هم ربط دهم .
۴۳ موقع درس خواندن ، لحظه ای توقف کرده و آنچه را که خواندم مرور می کنم .
۴۴ وقتی درس می خوانم ، مطالب را مرتباً برای خودم تکرار می کنم تا بعداً آنرا بهتر به خاطر بیاورم
۴۵ من هر فصل کتاب را برای خود خلاصه می کنم تا راحتتر مطالعه کنم .
۴۶ حتی وقتی درسی را دوست ندارم برای گرفتن نمره خوب ، سخت تلاش می کنم .
۴۷ در هنگام مطالعه سعی می کنم مطالبی را که می خوانم به مطالبی که از قبل می دانستم ربط دهم

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پینتریچ و دی گروت)) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

۳- قسمتی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:

 

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دارای ۴۷ سوال بوده که توسط پینتریچ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۳ بخش راهبردهای شناختی ، راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع می باشد و دارای ۲۲ مولفه ای ( تکرار و مرور، بسط شامل یادداشت برداری، خلاصه نویسی، سازماندهی، درک مطلب، برنامه ریزی، نظارت و کنترل، نظم دهی(تلاش و پشتکار)، فعالیت نظم دهی، خودکارآمدی، جهت گیری هدف، ارزشگذاری درونی، اضطراب امتحان ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من یک تکلیف درسی را که تا حدودی سخت باشد ترجیح می دهم تا بتوانم از آن چیز جدیدی یاد بگیرم
۲ در مقایسه با همکلاسی هایم انتظار دارم بهتر عمل کنم.
۳ موقع امتحان آنقدر عصبی هستم که نمی توانم آنچه را که یاد گرفته ام به یاد آورم.
۴ برای من یادگیری درس مهم است.
۵ من آنچه را که در این ترم یاد می گیرم، دوست دارم.
۶ مطمئنم می توانم آنچه را که در این ترم آموزش داده می شود را بفهمم.
۷ من از امتحان دادن می ترسم.
۸ فکر می کنم آنچه را که در این ترم یاد می گیرم می توانم از آن در سالهای بعدی استفاده نمایم.
۹ پیش بینی می کنم در این ترم خوب عمل کنم.
۱۰ فکر می کنم در مقایسه با همکلاسیهایم دانشجوی خوبی باشم.

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 47 سوالی۴۰ اغلب احساس می کنم مطالبی را که می خوانم نمیدانم کلا در مورد چیست.
۴۱ وقتی که استاد درس می دهد، من اغلب به فکر چیز دیگری هستم و به آنچه معلم می گوید گوش نمی دهم..
۴۲ هنگام مطالعه یک موضوع، سعی میکنم همه چیز را به هم ربط دهم.
۴۳ موقع درس خواندن، احظه ای توقف کرده و آنچه را که خواندم مرور می کنم.
۴۴ وقتی درس میخوانم، مطالب را مرتبا برای خودم تکرار میکنم تا بعدا ان را بهتر به خاطر بیاورم.
۴۵ من هر فصل کتاب را برای خود خلاصه میکنم تا راحت ترمطالعه کنم.
۴۶ حتی وقتی درسی را دوس ندارم برای گرفتن نمره ی خوب، سخت تلاش میکنم.
۴۷ در هنگام مطالعه سعی می کنم مطالبی را که میخوانم به مطالبی که از قبل می دانستم ربط دهم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (رسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ) اینجا کلیک کنید 👉

_________________________ 

 

پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده

۴- قسمتی از پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (۱۳۹۲):

 

پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی دارای ۳۰ سوال بوده که توسط سواری و عرب زاده در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تنظیم شده است که دارای ۶ مولفه ای ( راهبرد حافظه ، هدف گزینی ، خود ارزیابی ، کمک خواهی ، مسئولیت پذیری و سازماندهی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ برای به یادآوردن مطالب درسی ازکارت های یادداشت استفاده می کنم
۲ از مطالب خوانده شده خلاصه بر می دارم
۳ از مطالب کلاس خلاصه نویسی می کنم
۴ برای یادگیری بهتر ، کلمات را در ذهن مجسم می کنم
۵ هنگام مطالعه ، سئوالاتی را طرح می کنم و به آنها پاسخ می دهم

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده

==================

 

۲۵ قبل از شروع مطالعه، همه چیز را مهیا می کنم
۲۶ قبل از شروع مطالعه، از نظافت محل مطالعه مطمئن می شوم
۲۷ در مکان مخصوص مطالعه می کنم
۲۸ دفتر یادداشت ها و دست نوشته های درسی را در جای مخصوص نگه می دارم
۲۹ زیر مفاهیم و اطلاعات مهم خط می کشم
۳۰ سعی می کنم هنگام مطالعه ، مطالب قبلی را به مطالب جدید ربط دهم

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (۱۳۹۲)) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (بوفارد + سواری + پینتریچ و دی گروت)

 1. محمدی

  سلام میخواستم بپرسم که اگر امکانش رو داره پرسشنامه های یادگیری خودتنظیمی رو برام میتونید رایگان ارسال کنید…ممنون میشم.
  در حال حاجر قدرت خرید این مجموعه از پرسشنامه ها رو ندارم…
  با تشکر محمدی

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم محمدی..
   ایملتون رو چک کنید.
   پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی براتون ارسال شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *