حراج!

دانلود رایگان ۶ پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (استیفن+پارکر+استفان کاندری)

(دیدگاه کاربر 2)

5,200 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

(Last Updated On: آگوست 7, 2022)محصولات مشابه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان : (روی لینک های زیر کلیک نمایید).

 

دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵)

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (پارکر ۲۰۰۰)

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (استفان کاندری)

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳)

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان و همکاران (۱۹۹۹)

______________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان ( شعبانی – ۱۳۹۳) :

پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان دارای ۱۷ سوال بوده که توسط شعبانی و همکارانش در سال ۱۳۹۳ طراحی و ساخته شده و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) نمره گذاری شده است و دارای ۴ بعد ( کیفیت کار، ابتکار عمل، همکاری و رهبری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ ما همیشه کار را کامل انجام می دهیم
۲ ما مفید و مؤثر هستبم
۳ ما کارها را در زمان مورد نظر انجام می دهیم
۴ ما کار ها را صحیح  انجام می دهیم
عکس پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
۱۲ ما همکاری لازم با مدیریت (سرپرستان، مدیران، رؤسای واحد) داریم
۱۳ ما در فعالیت برنامه‌ریزی همکاری لازم را داریم
۱۴ ما در فعالیت سازماندهی همکاری لازم را داریم
۱۵ ما در فعالیت های هدایت و هماهنگی همکاری لازم را داریم
۱۶ ما در فعالیت های کنترل همکاری لازم را داریم
۱۷ ما توانائی و تمایل به پذیرش مسؤلیت را داریم
________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵):

پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای ۱۲ سوال می باشد که توسط استیفن و همکارانش در سال ۲۰۰۵ طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف سه گزینه ای ( فراتر از حد انتظار، در حد انتظار و نیازمند بهبود) نمره گذاری شده است

 

قسمتی از سوالات:

۱ – قابلیت اعتماد
الف- وقت شناسی
ب- عدم سوء استفاده از مرخصی‌های استعلاجی
ج- عدم سوء استفاده از اضافه کاری‌ها
د- عیبت نکردن
ه- آغاز به موقع کار
۲- 
الف- علاقه به کار
ب- تعهد به سازمان و حمایت از آن
ج- نگرش نسبت به سایر کارکنان
د- نگرش نسبت به عموم
۳- کیفیت کار
الف- کامل کردن کار
ب- مفید و موثر بودن
ج- انجام کار در زمان مورد نظر
د- صحیح بودن
ه-پاکیزه و مرتب بودن
عکس پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان استیفن (2005)
الف- رعایت پوشش مناسب
ب- رعایت بهداشت
۱۱- رهبری
الف- برنامه ریزی
ب- سازماندهی
ج- فعالیت‌های هدایت و هماهنگی
د- کنترل
ه-توانایی و تمایل به پذیرش مسئولیت
 و- مسئولیت پذیری
ی- استفاده از کارکنان به شیوه ای کارآمد و اثر بخش

 

منابع:

Stephen E. Condrey, “Handbook of Human Resource Management in Government”, ۲۰۰۵٫

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵)) اینجا کلیک کنید👉👉

_____________________________

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان  (پارکر ۲۰۰۰):

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان دارای ۱۷ سوال بوده که توسط پارکر و همکارانش در سال ۲۰۰۰ طراحی و تنظیم شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای ۷۰ درصد می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است و دارای ۶ مولفه ای ( دانش و کیفیت کار، رابطه با همکاران، ویژگی های فردی، مهارت و سرپرستی، خلاقیت و مشتری مداری می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ کارکنان امور محوله را بطور کامل (بدون نقص) و با دقت لازم انجام می دهند.
۲ کارکنان نتایج را با صرف زمان مناسب با آن وظیفه (و نه با تاخیر) بدست می آورند.
۳ کارکنان رفتار و برخورد مناسب تفاهم آمیز با سایر همکاران دارد.
۴ کارکنان در کارهای تیمی مشارکت دارند.
۵ برخی از همکاران بدون نظارت مافوق کار می کنند.
۶ کارکنان خود را با موقعیت های جدید تطبیق داده و در نظراتشان اصرار نمی ورزند.
عکس پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (پارکر 2000)
۱۵ کارکنان از انگیزه لازم برای به فعل در آوردن ایده های خود برخوردارند.
۱۶ کارکنان این بانکتوانایی ارزیابی و بازنگری ایده های جدید را دارا هستند.
۱۷ کارکنان در مواجهه با پیشنهادات و انتقادات مشتریان ، رفتار مناسبی دارند.

 

منابع:

Parker, Charles. Performance maeasurement. The Journal available 2000, Vol49 , No2, PP56-70.

Wu  H, Lin  Y, Chang,  C.  (۲۰۱۱).   Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard, Journal of  Evaluation and Program Planning, 34.  ۳۷–۵۰٫

Yi Wu, H.; Lin,Y.K. Chang, C.H. (2011). Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard, Evaluation and Program Planning ,34. 37–۵۰٫

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (پارکر ۲۰۰۰)) اینجا کلیک کنید👉👉

____________________________

 

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان :

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان دارای ۱۲ سوال بوده که نمره گذاری ( فراتر از حد انتظار نمره ۳ ، در حد انتظار نمره ۲ و نیازممند بهبود نمره ۱ ) را دارند. و هدف از این پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ – قابلیت اعتماد
الف- وقت شناسی
ب- عدم سوء استفاده از مرخصی های استعلاجی
ج- عدم سوء استفاده از اضافه کاری ها
د- عیبت نکردن
ه- آغاز به موقع کار

۲- نگرش
الف- علاقه به کار
ب- تعهد به سازمان و حمایت از آن
ج- نگرش نسبت به سایر کارکنان
د- نگرش نسبت به عموم

۳- کیفیت کار
الف- کامل کردن کار
ب- مفید و موثر بودن
ج- انجام کار در زمان مورد نظر
د- صحیح بودن
ه-پاکیزه و مرتب بودن

عکس پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان۱۰- شخص
الف- رعایت پوشش مناسب
ب- رعایت بهداشت

۱۱- رهبری
الف- برنامه ریزی
ب- سازماندهی
ج- فعالیت های هدایت و هماهنگی
د- کنترل
ه-توانایی و تمایل به پذیرش مسئولیت
و- مسئولیت پذیری
ی- استفاده از کارکنان به شیوه ای کارآمد و اثر بخش

۱۲- ارزیابی کلی

 

منابع:

Stephen E. Condrey, “Handbook of Human Resource Management in Government”, ۲۰۰۵٫

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (استفان کاندری)) اینجا کلیک کنید👉👉

____________________________

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳):

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال بوده که توسط میلر و همکارانش در سال ۲۰۰۳ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( ازکاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است و تکی مولفه ای می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

۱ از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، ارتباطات با مدیرم بهبود یافته است.
۲ از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، درک بهتری از برنامه‌ها‌ی تجاری واحدم دارم.
۳ از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، من شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای کار یا واحدم درک می‌کنم.
عکس پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر
۱۰ برنامه آموزشی برای فرآیند جدید، در درک چگونگی کارکرد این فرآیند مفید است.
۱۱ من به هدف‌گذاری با مدیرم اطمینان دارم.
۱۲ هنگام همراه شدن با این فرآیند، در هدف‌گذاری بهتر خواهم بود.
۱۳ فرآیند جدید به من اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر کارم داشته باشم.
۱۴ فرآیند جدید به من اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر مسیر شغلی آینده‌ام داشته باشم.

 

منابع:

Peter Miller, “Workplace learning by action learning: a practical example”, Journal of workplace learning, Vol.15,No.1,2003,pp.14-23.

 

👈👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر) اینجا کلیک کنید👉👉

__________________________

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
برای دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (استیفن+پارکر+استفان کاندری)

  1. برگمن

    دانلود رایگان پرسشنامه هاتون عالی بود.

  2. گلاره

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان کامل و جامع بود. جای تشکر داره..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.