دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 2)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

محصولات مشابه پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان : (روی لینک های زیر کلیک نمایید).

 

دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد کارکنان استیفن (۲۰۰۵)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (پارکر ۲۰۰۰)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (استفان کاندری)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳)

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان و همکاران (۱۹۹۹)

 

______________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان ( شعبانی – ۱۳۹۳) :

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان شامل  ۱۷ سوال است.و در ۴ بعد :کیفیت کار، ابتکار عمل، همکاری و رهبری می باشد . سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است. طیف لیکرت به دست امده ۹۲/۰ می باشد.

تعریف مفهومی:

ارزیابی عملکرد کارکنان:

کارل و دیگران  (۲۰۰۰ ص ۲۲۵) ارزشیابی عملکرد را فرایند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و بروندادهای انسانی در محل کارتعریف کرده‌اند. و به عقیده فوت و هوک (۱۹۹۹ ص ۱۰۵) ارزشیابی کارکنان عبارت است از: فرآیند رسمی برای سنجش و ارائه بازخورد به کارکنان در مورد خصوصیات و نحوه انجام فعالیت‌هایشان و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه آنان به منظور شکوفایی آنها در آینده.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از ارزیابی عملکرد کارکنان نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۱۷ گویه ای پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
کیفیت کار ۱-۵
ابتکار عمل ۶-۸
همکاری ۹-۱۲
رهبری ۱۳-۱۷
سوالات :
کیفیت کاری
۱ما همیشه کار را کامل انجام می دهیم
۲ما مفید و مؤثر هستبم
۳ما کارها را در زمان مورد نظر انجام می دهیم
۴ما کار ها را صحیح  انجام می دهیم
۵ما همیشه کار ها را پاکیزه انجام می دهیم
ابتکار عمل
۶ما آگاهی از اینکه چه اقداماتی باید انجام شود را داریم
۷ما آغاز انجام وظایف بدون گدراندن آموزش های ویژه را توانا هستیم
۸ما پیگیر وظایف کاری خود هستیم
همکاری
۹ما کار ها را در زمان و مکان مورد تقاضا انجام می دهیم
۱۰ما کارها را در داخل واحد یا بخش انجام می دهیم
۱۱ما همکاری لازم را  با سایر واحدها و بخش‌ها داریم
۱۲ما همکاری لازم با مدیریت (سرپرستان، مدیران، رؤسای واحد) داریم
رهبری
۱۳ما در فعالیت برنامه‌ریزی همکاری لازم را داریم
۱۴ما در فعالیت سازماندهی همکاری لازم را داریم
۱۵ما در فعالیت های هدایت و هماهنگی همکاری لازم را داریم
۱۶ما در فعالیت های کنترل همکاری لازم را داریم
۱۷ما توانائی و تمایل به پذیرش مسؤلیت را داریم

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

  • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید. توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۸ ۲۰ ۴۰

امتیازات خود را از ۸ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۸ و حداکثر ۴۰ خواهد بود.

نمره بین  ۸ تا ۱۳  :  میزان ارزیابی عملکرد کارکنان در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۱۳ تا  ۲۶ : میزان ارزیابی عملکرد کارکنان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۲۶   : میزان ارزیابی عملکرد کارکنان در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (شعبانی، ۱۳۹۳) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  در پژوهش(شعبانی، ۱۳۹۳) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به  دست آمده است.

پرسشنامه تعداد سوال آلفای کرونباخ
ارزیابی عملکرد کارکنان ۱۷ ۹۲/۰

منبع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری،

شعبانی، صدیقه( ۱۳۹۳) ارزیابی رابطه بین  بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزیابی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)، پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M. A»، رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش: بازرگانی بین الملل، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت.

2 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان (پکیج کامل)

  1. برگمن

    دانلود رایگان پرسشنامه هاتون عالی بود.

  2. گلاره

    پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان کامل و جامع بود. جای تشکر داره..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *