نمونه سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران ۱۴۰۳

۱۵,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران دانلود نمونه سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران
نمونه سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران تستی سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

 

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران:

هزینه استفاده از رایانه در کلاس درس چیست؟
الف) قراردادهای سی ساله ی خرید رایانه هایی که پس از پنج سال فرسوده می شوند.
ب) استخدام معلمان کمتر
ج) صرف وقت برای دسترسی به اینترنت
د) گزینه ب و ج

جواب گزینه الف. ص ۲۰ کتاب.

 

 تاثیر جایگزین کردن آزمایشگاه زیست شناسی با زیست شناسی رایانه ای از چه چیزی منجر به فهم می شود؟
الف) انتفاع انداختن علم و از بین بردن حس اکتشاف و جست وجو
ب) علم شبیه سازی شده ج) یادگیری از طریق رایانه د) همه موارد

جواب گزینه الف. ص ۲۷ کتاب. تاثیر جایگزین کردن آزمایشگاه زیست شناسی با زیست شناسی رایانه ای از حیز انتفاع انداختن علم و ازبین بردن حس اکتشاف و جستجو است که منجر به فهم می شوند

 

منظور از شورای ملی پژوهش کدام گزینه می باشد؟
الف) بازوی پژوهشی آکادمی ملی علوم، بنیاد علمی خصوصی و غیرانتفاعی است که به دولت فدرال در امور علمی و فناورانه مشاوره می دهد.
ب) توانایی تغییر بنیادین تجربه آموزشی دانش آموزان را دارد.
ج) ابزار همکاری دانش آموزان در پروژه ها با دنیای خارج از کلاس درس هستند.
د) همه موارد

جواب گزینه الف. ص ۳۲ کتاب. شورای ملی پژوهش بازوی پژوهشی ملی علوم، بنیاد علمی خصوصی و غیرانتفاعی است که به دولت فدرال در امور علمی و فناورانه مشاوره می دهد

 

روش های استفاده از فناوری کدامند؟
الف) فراهم کردن چارچوب و ابزاری برای ارتقاء سطح فراگیری
ب) افزایش فرصت های فراگیری معلم
ج) فرصت های بیشتر به دانش آموزان و معلمان برای بازخورد ، تفکر و بازبینی
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. ص ۳۴ کتاب. پنج روش استفاده از فناوری: وارد کردن برنامه های آموزشی جذاب مبتنی بر مسائل دنیای واقعی به درون کلاس درس. فراهم کردن چارچوب و ابزاری برای ارتقاء سطح فراگیری. دادن فرصت های بیشتر به دانش آموزان و معلمان برای بازخورد ، تفکر، بازبینی. ایجاد اجتماعات بومی و جهانی شامل معلمان ، مدیران، دانش آموزان، والدین ، دانشجویان فعال و دیگر افراد علاقمند. افزایش فرصت های فراگیری معلم.

 

کدام گزینه در مورد تعاملی بودن صحیح است؟
الف) دانش آموزان می توانند برای بررسی بیشتر سنجش ایده ها و دریافت بازخورد برخی قسمت های محیط را دوباره بازدید کنند.
ب) مانند نوارهای ویدیویی خطی در خلق محیط هایی این چنین که دانش آموزان در آن بتوانند بصورت انفرادی و گروهی بررسی کنند
ج) به دانش آموزان در شناخت بهتر محیط کار کمک می کنند.
د) همه موارد
 

جواب گزینه الف. ص ۳۶ کتاب.

 

کدام گزینه در مورد فناوری های آموزشی صحیح است؟
الف) از دانش مربوط به شناخت انسان منتج شده
ب) از کاربردهای علمی نحوه تسهیل کارهای پیچیده توسط فناوری در محل کار منتج شده باشد
ج) این طرح ها از فناوری برای ایجاد چارچوب تفکر و فعالیت استفاده می کنند.
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. ص ۴۱ کتاب.

 

در سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی از گستره ی رنگ ها به چه منظور استفاده می شود؟
الف) ارائه تصویری دما یا میزان بارش باران بر روی نقشه
ب) برای آموزش مفاهیم بنیادی ژنتیک
ج) تنظیم زمان برای ارائه بازخورد به دانش آموزان
د) گزینه ب و ج
 

جواب گزینه الف. ص ۴۲ کتاب. سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی از گسترع رنگ ها برای ارائه تصویری دما یا میزان بارش باران بر روی نقشه استفاده می کنند

 

  با برانگیختن فراگیرندگان به بیان مراحل طی شده در کدام فرآیند نرم افزار پرونده ای از افکار که فراگیرندگان می توانند برای بازتاب اندیشه خود استفاده کنند تهیه می کند؟
الف) پروژه گلوب ب) تفکر ج) محیط خودآموز رایانه ای د) پروژه کوویس
 

جواب گزینه ب. ص ۴۸ کتاب.

 

  محیطی رایانه ای برای آموزش رفع اشکال دستگاه های الکترونیکی به متخصصین نیروهای هوایی که درباره سیستم های پیچیده متشکل از هزاران قسمت کار می کنند؟
الف) پروژه گلوب ب) پروژه کوویس ج) پروژه شرلاک د) محیط خودآموز رایانه ای
 

جواب گزینه ج. ص ۵۰ کتاب.

 

  کدام گزینه در خصوص پیوند کلاس های درس به اجتماع صحیح نمی باشد؟
الف) فناوری نوین می تواند میان فعالیت های درون مدرسه ای و برون مدرسه ای دانش آموز ارتباط ایجاد کند.
ب) والدینی که سطح اجتماعی اقتصادی بالاتری دارند بیشتر از پیامگیر استفاده می کنند.
ج) برقراری ارتباط میان دانش آموزان و معلمان با اجتماع بزرگتر می تواند یادگیری آنها را بهبود بخشد.
د) می توان از طریق سایت مدرسه برای مطلع کردن اجتماع از فعالیت های مدرسه و نحوه کمک به مدرسه استفاده کرد
 

جواب گزینه ب. ص ۵۱ کتاب.

 

  کدام گزینه در مورد اجتماعات معلمان صحیح می باشد؟
الف) اجتماعات فعال معلمان نیاز به فرصت هایی برای تعامل منظم ابزار بازبینی مشترک و تفسیر منابع آموزشی و مجالی برای طراحی مشارکتی آن لاین هستند.
ب) اجتماعات معلمان نیاز به محیطی دارند تا پیوند اجتماعی موردنظر سانجر در اجتماع کی . جی . اس را ایجاد کنند.
ج) لیست سرورها و پایگاه وب پست الکترونیکی اجتماع معلمان را قادر ساخته اند تبادل اطلاعات کنند و با یکدیگر در تماس باشند.
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. ص ۵۵ کتاب.

 

  کدام یک از انتظارات آموزش به کمک رایانه می باشد؟
الف) کاربرد فناوری برای بهبود یادگیری فقط مقوله ای فنی نیست بلکه مباحث سخت افزاری و نرم افزاری آموزش نیز مرتبط است
ب) فناوری های رایانه ای می توانند ابزار آموزشی بسیار نیرومندی باشند
ج) توجه عامه به توانایی فناوری های اطلاعاتی در تمرکز و سازماندهی حجم بزرگی از دانش جلب شده است.
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. ص ۵۸ کتاب.

 

به عقیده کدام یک استفاده فزاینده از چنین سیستم هایی به احتمال قریب به یقین منتهی به اتکای بیشتر بر آزمون استاندارد برای موفقیت خواهد شد؟
الف) گالتون ب) داگلاس نوبل ج) پژوهشگران موسسه فناوری توکیو د) دان تپ اسکات
 

جواب گزینه ب. ص ۶۶ کتاب. داگلاس نوبل منتقد رشد کاربرد برنامه های آی . ال . اس را فاجعه ای بالقوه می داند

 

  کدام یک از دلایلی است که باعث می شود افراد عقیده داشته باشند که رایانه می تواند در دانش آموزان انگیزه ایجاد کندو از این رهگذر عملکرد تحصیلی آنها را بهتر کند؟
الف) تازگی ب) هیجان ج) کارگروهی د) آزمون استاندارد
 

جواب گزینه الف. ص ۶۷کتاب. تاثیری که تازگی می گذارد یکی از دلایلی است که باعث می شود افراد عقیده داشته باشند رایانه می تواند در دانش آموزان انگیزه ایجاد کند و از این رهگذر عملکرد تحصیلی آنها را بهتر کند.

 

  کدام گزینه در خصوص استفاده از رایانه به عقیده هارولد ونگلینسکی صحیح می باشد؟
الف) دانش آموزان سیاه پوست نسبت به دانش آموزان سفید پوست تمایل بیشتری دارند تا از رایانه برای آموختن ریاضیات پایه استفاده کنند.
ب) برنامه هایی که دانش آموزان سیاه پوست استفاده می کنند عمدتا برای تمرینات پایین مانند تکلیف و تمرین است.
ج) احتمال اینکه معلمان آنها را برای بکارگیری فناوری تعلیم دیده باشند پایین است.
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. ص ۷۲ کتاب. به عقیده هارولد ونگلینسکی مهم ترین مشکل این بود که دانش آموزان سیاه پوست نسبت به دانش آموزان سفیدپوست تمایل بیشتری دارند تا از رایانه برای آموختن ریاضیات پایه استفاده کنند. ولی برنامه هایی که آنها استفاده می کنند عمدتا برای تمرینات سطح پایین مانند تکلیف و تمرین است هم چنین احتمال این که معلمان آنها برای بکارگیری فناوری تعلیم دیده باشند پایین است

 

کدام یک از مزیت های کاهش جمعیت کلاسی می باشد؟
الف) تمامی دانش آموزان سود یکسانی می برند ب) یادگیری را از موقعیت خارج می کند.
ج) هوش وانگیزه را افزایش می دهد د) نیازهای کودک شناسایی می شود
 

جواب گزینه الف. ص ۷۷ کتاب.

 

مدارس برای جذاب تر کردن و چالش برانگیز کردن کردن فعالیت های مدرسه ای از کدام یک کمک می گیرند؟
الف) آزمون های استاندارد ب) پروژه ها ج) رایانه ها د) کارگروهی
 

جواب گزینه ج. ص ۸۴ کتاب. بسیاری از مدارس برای جذاب تر کردن و چالش برانگیز کردن فعالیت های مدرسه ای از رایانه کمک می گیرند

 

کدام گزینه در خصوص کاربردهای رایانه صحیح می باشد؟
الف) آموزش رایانه محور صرفا تلاش دیگری برای استفاده از فناوری در بهبود آموزش است.
ب) فناوری مانع رشد توانایی فراگیری واقعی کودکان می شود.
ج) رایانه ها و دیگر فناوری ها انجام کارهای پیچیده را ساده می کنند و انگیزه دانش آموزان برای فراگیری مفاهیم پیچیده را کاهش می دهند.
د) همه موارد
 

جواب گزینه د. ص ۹۸ کتاب.

 

  از اصلی ترین نتایج استفاده از فناوری کدام گزینه می باشد؟
الف) دانش آموزان به این باور می رسند که فراگیری نباید نیازمند تلاش باشد و آموزش خوب فراگیری را خوشایند و آسان می نماید.
ب) آنچه فناوری در مورد فراگیری و تحصیل به دانش آموزان می آموزد بسیار مهم تر از آموختن الفبا ونحوه شمارش محسوب می شود.
ج) از کاربرد فناوری در حدی که بسیار فراتر از سطح درک مفهومی دانش آموز باشد برحذر باشید.
د) فناوری نباید مشخص کننده نوع محتوا یا فعالیت باشد
 

جواب گزینه الف. ص ۱۰۳ کتاب.

 

کدام گزینه در خصوص نکات کاربرد فناوری که در کلاس درس باید به آن توجه کرد صحیح نمی باشد؟
الف) فناوری می تواند علاقه دانش آموزان را افزایش دهد در عین حال درک مفهوم را نیز افزایش می دهد
ب) دلایل منطقی برای استفاده از فناوری داشته باشیبم.
ج) به سود و زیان کاربرد فناوری توجه کنیم.
د) هرفناوری باید راهی به سوی هدفی بزرگ باشد و نباید خود هدف باشد
 

جواب گزینه الف. ص ۱۱۰ کتاب.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات رایانه و تعلیم و تربیت محمد عطاران ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *