دانلود رایگان ۵ پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر + پورتر + موودی + بالفور و وکسلر)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تعهد سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

۲- دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف (۲۰۰۱)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمان موودی و همکاران (۱۹۷۹)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (۱۹۹۶)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی (پورتر – ۱۹۷۴)

 

___________________________

 

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) :

 

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر  در سه مولفه و ۲۴ سوال تنظیم شده است و دارای سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی یا هنجاری به کار برده شده است.

 

در این پژوهش منظور از تعهد سازمانی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۳ گویه ای پرسشنامه تعهد سازمانی می­دهند.

قسمتی از سوالات:

 

۱ خیلی خوشحال میشوم که باقی دوران اشتغال خود را در این سازمان بگذرانم.
۲ از اینکه در صور ترک کارم چه پیش خواهد آمد، تأسف نمیخورم، حتی اگر شغل دیگری در انتظارم نباشد.
۳ فکر میکنم که این روزها کارکنان علامندند که از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل شوند.
۴ از اینکه درباره سازمان خود با دیگران صحبت کنم لذت میبرم.
۵ حتی اگر به دلخواه خودم باشد برایم مشکل است که همین الان شغلم را ترک کنم.
۶ باور ندارم که شخصی باید همیشه به سازمانش وفادار باشد.
۷ واقعاً احساس میکنم که مشکلات این سازمان مشکلات من است.
۸ اگر تصمیم بگیرم همین الان شغل خود را ترک کنم بسیاری از امور زندگی من از هم گسیخته خواهد شد.
تعهد مستمر
۹ به نظر من انتقال از یک سازمان به سازمان دیگر دور از اخلاق است.
…..
۲۱ در گذشته که مردم بیشتر دوران اشتغال خود را در یک سازمان سپری میکردند اوضاع بهتر بود.
۲۲ احساس میکنم که حس تعلق شدیدی به شغل خود دارم.
۲۳ یکی از دلایل اصلی ادامه کار در این سازمان این است که ترک سازمان نیاز به از خود گذشتگی دارد و شاید سازمان دیگر فاقد مزایای موجود در این سازمان باشد.
۲۴ فکر میکنم به یک مهره سازمانی مبدل شدن منطقی نباشد.

 

_______________________________

 

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف (۲۰۰۱) :

 

پرسشنامه تعهد سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط گوین دیک و بورلی متکالف در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان می باشد که دارای ۳ بعد ( غرور ، اهدف و مشارکت ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من از کار کردن در این سازمان بر خود می بالم.
۲ من توجه زیادی به سازمان می کتم.
۳ کیفیت کار در واحد من عالی است.
۴ من واقعا به سازمان و شغلم علاقمندم.
۵ نقش من در داخل سازمان با اهمیت است.

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف 1۱۲ من در توسعه اهداف واحدم مشارکت دارم.
۱۳ من در مذاکره در زمینه اهداف واحد کاریم مشارکت دارم.
۱۴ من در تصمیم گیری های اثر گذار بر کارم، مشارکت دارم.
۱۵ من از آزادی قابل توجهی در مذاکره در زمینه الویت های کاریم برخوردار هستم.

 

منابع:

 

 Thomas ,w.h ng.Feldman denial c(2011). Affective and citizenship organizational commitment behavior: Linear andnon-linear moderating effects of organizational tenure, Journal of Vocational Behavior 79 pp528–۵۳۰

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف) اینجا کلیک کنید👉

 

__________________________

 

پرسشنامه تعهد سازمان موودی

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمان موودی و همکاران (۱۹۷۹):

 

این پرسشنامه تعهد سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط موودی و همکارانش در سال ۱۹۷۹ طراحی و تنظیم شده است و به سنجش تعهد سازمانی می پردازد دارای ۳ بعد ( تعهد مستمر ، تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من تمایل دارم تلاش زیادی برای موفقیتم در سازمان انجام دهم، بیشتر از آنچه که به طور معمول از من انتظار می رود.
۲ من وقتی با دوستانم درباره سازمان خود صحبت می کنم، آن را سازمانی بزرگ برای کار کردن معرفی می کنم.
۳ من احساس وفاداری خیلی کمی به این سازمان دارم.
۴ من باید تقریبا هر نوع تکلیف کاری را به منظور حفظ شغلم در این سازمان بپذیرم.
۵ من دریافته ام که ارزشهایم با ارزشهای سازمان خیلی مشابهت دارد.

پرسشنامه تعهد سازمان موودی 1

۱۲ غالب خط مشی های سازمانی که به وضعیت کارکنان سازمان مربوط است، با خواسته های من سازگاری ندارد. 
۱۳ من واقعا نگران سرنوشت سازمان هستم.
۱۴ برای من،سازمانی که هم اکنون در آن کار می کنم،بهتر از تمامی سازمان های ممکن است.
۱۵ تصمیم من مبتنی برکارم دراین سازمان، یک اشتباه مسلم بوده است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تعهد سازمان موودی) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________

 

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (۱۹۹۶) :

 

پرسشنامه تعهد سازمانی دارای ۹ سوال بوده که توسط بالفور و وکسلر در سال ۱۹۹۶ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۳ مولفه ای ( همانند سازی شده ، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای ) می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات: 

 

۱ سازمانم از دستاوردهای (موفقیتهای) من در شغلم قدردانی میکند.
۲ سازمانم تمام تلاش بر این است که کارکنان با عملکرد خوب را به رسمیت بشناسد.

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر 1۸ اینکه این سازمان مظهر چیست یا از چه چیزی حمایت میکند، برای من مهم است.
۹ من برای سازمانی ناکارآمد کار میکنم که قادر به انجام مأموریت خود نمی باشد.

 

منابع:

 

Balfour, D. L., & Wechsler, B. (1996). Organizational commitment: Antecedents and outcomes in public organizations. Public Productivity & Management Review 19(3):256-277.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه تعهد سازمانی – پورتر

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمانی (پورتر – ۱۹۷۴):

 

پرسشنامه تعهد سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط پورتر و همکارانش در سال ۱۹۷۴ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه اندازه گیری ارزشهای سازمانی می باشد که به صورت تک مولفه ای می باشد.


در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیش از آنچه که معمولا از من انتظار می رود، تلاش کنم.
۲ من سازمان محل کار خود را نزد دوستانم به عنوان بهترین سازمان معرفی می کنم.
۳ من نسبت به سازمان محل کار خود، احساس وفاداری کمی دارم.
۴ برای ادامه کار در این سازمان، هر نوع وظیفه ای را که به من محول شود، می پذیرم.
۵ ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر 1

۱۲ من غالباً با خط مشی های سازمان در مورد امور مهم کارکنان موافق نیستم.
۱۳ من واقعاً نسبت به سرنوشت این سازمان حساس هستم.
۱۴ نسبت به کار کردن در این سازمان حساس هستم.
۱۵ تصمیم به کارکردن در این سازمان برای من اشتباه محض بوده است.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۵ پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر + پورتر + موودی + بالفور و وکسلر)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *