دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تعهد سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف (۲۰۰۱)

دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمان موودی و همکاران (۱۹۷۹)

 

دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (۱۹۹۶)

 

دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی (پورتر – ۱۹۷۴)

__________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) :

 

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر  در سه مولفه و ۲۴ سوال تنظیم شده است و دارای سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی یا هنجاری به کار برده شده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می­کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کند(قلی پور،۱۳۸۶)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از تعهد سازمانی نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۳ گویه ای پرسشنامه تعهد سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
تعهد عاطفی ۱ تا ۸
تعهد مستمر ۹ تا ۱۶
تعهد تکلیفی یا هنجاری ۱۷ تا ۲۴

سوالات:

عبارات ردیف
تعهد عاطفی
۱ خیلی خوشحال میشوم که باقی دوران اشتغال خود را در این سازمان بگذرانم.
۲ از اینکه در صور ترک کارم چه پیش خواهد آمد، تأسف نمیخورم، حتی اگر شغل دیگری در انتظارم نباشد.
۳ فکر میکنم که این روزها کارکنان علامندند که از یک سازمان به سازمان دیگری منتقل شوند.
۴ از اینکه درباره سازمان خود با دیگران صحبت کنم لذت میبرم.
۵ حتی اگر به دلخواه خودم باشد برایم مشکل است که همین الان شغلم را ترک کنم.
۶ باور ندارم که شخصی باید همیشه به سازمانش وفادار باشد.
۷ واقعاً احساس میکنم که مشکلات این سازمان مشکلات من است.
۸ اگر تصمیم بگیرم همین الان شغل خود را ترک کنم بسیاری از امور زندگی من از هم گسیخته خواهد شد.
تعهد مستمر
۹ به نظر من انتقال از یک سازمان به سازمان دیگر دور از اخلاق است.
۱۰ فکر میکنم به همین راحتی که به این سازمان وابسته شدم میتوانم به سازمان دیگر وابستگی پیدا کنم.
۱۱ اگر همین الان شغل خود را ترک کنم برایم خیلی گران تمام خواهد شد.
۱۲ یکی از دلایل اصلی ادامه کار من در سازمان اعتقاد به وفاداری است و لذا یک حس اخلاقی باقی ماندن در شغل قعلی را در من ترجیح و ترغیب میکند.
۱۳ احساس می کنم که همچون عضوی از خانواده این سازمان هستم.
۱۴ در حال حاضر ماندن در شغل فعلی ام به همان اندازه که خواست قبلی من است یک ضرورت هم هست.
۱۵ گمان نمیکنم درست باشد که در صورت پیشنهاد شغلی بهتری در سازمان دیگر، سازمانم را ترک کنم.
۱۶ احساس میکنم با سازمان خود پیوند عاطفی دارم.
تعهد تکلیفی یا هنجاری
۱۷ به فکر ترک شغل خود نیستم زیرا احساس میکنم برای انتخاب شغل دیگر شانس بسیار اندکی دارم.
۱۸ به وفادار ماندن به شغل و سازمان شخصی خود به عنوان یک اصل اعتقاد دارم.
۱۹ برای من سازمان از نظر شخصی دارای اهمیت زیادی است.
۲۰ یکی از دلایل عدم ترک شغلم کمبود شغل جایگزین است.
۲۱ در گذشته که مردم بیشتر دوران اشتغال خود را در یک سازمان سپری میکردند اوضاع بهتر بود.
۲۲ احساس میکنم که حس تعلق شدیدی به شغل خود دارم.
۲۳ یکی از دلایل اصلی ادامه کار در این سازمان این است که ترک سازمان نیاز به از خود گذشتگی دارد و شاید سازمان دیگر فاقد مزایای موجود در این سازمان باشد.
۲۴ فکر میکنم به یک مهره سازمانی مبدل شدن منطقی نباشد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۵ ۵۶ ۱۰۲

امتیازات خود را از ۲۴  عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۵ و حداکثر ۱۰۲ خواهد بود.

نمره بین  ۲۵ تا ۵۶  :  میزان رضایت شغلی عمومی در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۵۶ تا  ۱۰۲ : میزان رضایت شغلی عمومی در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۱۰۲  : میزان رضایت شغلی عمومی در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی ، ۱۳۹۳) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۲).  در پژوهش (حیدری و شکوهی طرقی، ۱۳۹۳)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ به  دست آمده است.

متغیر ضریب پایایی
تعهد سازمانی ۷۱/۰

منابع:

امین بیدختی، علی اکبر و صالح پور، معصومه (۱۳۸۶). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو ماهنامه دانشور و رفتار، سال چهاردهم، شماره ۲۶، صفحات ۳۴-۳۲٫

جوانمرد، سیده سعیده (۱۳۹۱). شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی، بدو ورود و بعد از ورود به سازمان و ارتباط آن با عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قزوین). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره ۸، شماره ۳، صفحات ۴۵-۳۵٫

Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire 

رضایی، لیلا و ساعتچی، محمود (۱۳۸۸). رابطه بین سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران. فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره ۶، صفحات ۱۱۷-۹۹٫

ساعتچی؛ محمود . کامکاری؛کامبیز . عسکریان؛ مهناز . آزمونهای روان شناختی .

یعقوبی، مریم، سقائیان نژاد، سعید، ابوالقاسم گرجی، حمید، نوروزی، محمد و رضایی، فاطمه (۱۳۸۸). رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، دوره ۱۲، شماره ۳۵، صفحات ۳۲-۲۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *