دانلود رایگان ۶ پرسشنامه توسعه منابع انسانی و سازمانی (تونکه نژاد + شای + رائو + ایربای + لوک)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های منابع انسانی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (۲۰۰۴)

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت رائو (۱۹۹۹)

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه منابع انسانی (مدل نیکرسون ایربای)

_______________________________________

 

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه سازمانی لوک و کرافورد (۲۰۰۰)

دانلود رایگان پرسشنامه توسعه سازمانی (۲۶ سوالی)

______________________________________

 

پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری ۱۳۸۸:

 

پرسشنامه توسعه منابع انسانی دارای ۳۵ سوال وده که توسط تونکه نژاد و داوری در سال ۱۳۸۸ طراحی  تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش توسعه منابع انسانی در ابعاد مختلف بوده که دارای ۷ مولفه ای ( هویت بخشی ، هماهنگ سازی ، موفقیت سازی ، موفقیت ، انطباق ، بعد فکری ، نگرش و شغلی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ سازمان ما برجامعه پذیرنمودن کارکنان جدید در سازمان تاکید می‌کند؟
۲ ارزشها و رسالتهای سازمان ما برای کارکنان و افرادخارج ازسازمان قابل رویت است؟
۳ در سازمان ما تلاش می‌شود از طریق ایجاد موزه های سازمانی ،تصورات و باورهای مطلوب به کارکنان و مراجعان منتقل شود؟
۴ در سازمان ما برای پرورش رهبران جدید (جانشین پروری) برنامه ریزی مشخص و مدونی وجود دارد؟
۵ این سازمان هویت فردی کارکنان راتقویت می‌کند؟
۶ حضور دراین سازمان رابرای خود غنیمت می‌دانم؟
۷ بین بخشهای مختلف سازمان ماارتباط معنادار وتضمین شده ای وجوددارد؟
۸ کارکنان درفعالیتهای یادگیری و عملکردی سازمان حضوری فعال دارند؟
۹ به منظور تحقق یادگیری مداوم فعالیتهای کاری شبکه های یادگیری ایجاد و توسعه داده می‌شوند؟
۱۰ درسازمان ما امکانات لازم جهت ارائه آموزشهای چندگانه برای توسعه افراد در راستای انجام وظایف خارج از قلمرو محدود شغلی شان فراهم شده است؟

پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری 1388۳۰ کارکنان سازمان به محض اخذ دانش های جدید آن را تبدیل به نگرش سازمانی می‌نماید؟
۳۱ کارکنان سازمان از نگرش های اصولی و در عین حال عمیق برخوردار می‌باشند؟
۳۲ کارکنان سازمان در مشاغل خود از نظر تخصصی وحرفه ای آموزش می‌بینند؟
۳۳ کارکنان سازمان با علاقه از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در سازمان استفاده و در کار برد آنها از خود دقت و فراست بیشتری نشان می‌دهند؟
۳۴ کارکنان سازمان برای انجام تحقیقات کاربردی، اختراع واکتشاف امکانات لازم را در اختیار دارند؟
۳۵ کارکنان سازمان خود را با تغییرات و تحولات مداومی‌که در تکنولوژی و فرایندها ایجاد می‌شود تطبیق می‌دهد؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری) اینجا کلیک کنید👉

 

___________________________________

 

پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (۲۰۰۴)

قسمتی از پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (۲۰۰۴):

 

پرسشنامه توسعه منابع انسانی دارای ۲۸ سوال بوده که توسط شای و همکارانش در سال ۲۰۰۴ طراحی و تنظیم شده است که دارای ۴ بعد ( آموزش کارکنان ، توسعه شایستگی ها ، تسهیم اطلاعات و توانمند سازی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ مدیریت شیوه ای را بکار می گیرد که کارمندان از کار خود لذت ببرند.
۲ مدیریت ارشد معتقد است که با کارکنان باید به شیوه انسانی برخورد شود.
۳ در این سازمان توسعه مهارت زیر دستان به عنوان بخش مهمی از کار مدیران دیده می شود.
۴ سیاست های نیروی انسانی به شیوه ای است که توسعه کارکنان را تسهیل می کند.
۵ مدیریت مالی مایل به سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از منابع برای آموزش کارکنان است..

پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (2004)۲۵ کارکنان در جریان اطلاعات شغلی خود قرار می گیرند.
۲۶ فرصتهای شغلی از طریق سرپرستان ارشد به تازه کارها نشان داده می شود.
روحیه مشارکت در این سازمان از سطح بالایی برخوردار است.
۲۷ در این سازمان کارکنان برای برنامه های آتی سازمان آماده می شوند.
۲۸ در این سازمان آموزش تکنیکهای ارتباطی به کارکنان صورت می گیرد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه منابع انسانی شای و همکاران (۲۰۰۴)) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________

 

پرسشنامه توسعه سازمانی (۲۶ سوالی)

 قسمتی از پرسشنامه توسعه سازمانی (۲۶ سوالی):

 

پرسشنامه توسعه سازمانی دارای ۲۶ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه ارزیابی توسعه سازمانی از ابعاد مختلف می باشد که دارای ۴ بعد ( آموزش حساسیت ، بررسی بازخورد ، تیم سازی و آموزش شبکه ای ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی می باشد..

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ برای من خیلی مهم است که بدانم آیا توانایی های من دقیقا همان توانایی هایی است که از یک کارمند موفق انتظار می رود.
۲ من به مهارت های کاری و دانش هایی که برای موفقیت در کارم باید داشته باشم بی تفاوت نیستم.
۳ من نگرش های شغلی خود را نیز دقیقا مدنظر قرار می دهم و می خواهم بدانم در اسرع وقت ضعف ها و کاستی های خودم را جبران کنم.
۴ من نسبت به مدیریت حاکم بر سازمان و میزان موفقیت آن بی تفاوت نیستم چراکه سرنوشت شغلی من را نیز تعیین می کند.
۵ این سازمانی که در آن مشغول به کار هستم کارکنان خود را به نوعی پرورش داده است که نسبت به ضعف ها، ناکارآمدی ها و چالش های سازمان، بی تفاوت نیستند.

 

=================

 

۲۰ سازمان ما به این درک و آگاهی رسیده است که برای توسعه سازمان فقط نمی توان به ترتیبات اداری و بوروکراتیک توجه داشت بلکه اگر گروه هایی در راستای تعالی سازمان تشکیل شدند، به آن ها کمک کند.
۲۱ این سازمان اهمیت خاصی برای فعالیت های تیمی و گروهی قائل می شود.
۲۲ در سازمان گروه هایی هم به صورت رسمی و هم غیررسمی ایجاد شده اند که هدف نهایی آن ها، توسعه سازمان است.
۲۳ فضای حاکم بر این سازمان به گونه است که از تبادل دانش و اطلاعات بین کارکنان حمایت می شود.
۲۴ برای تبادل بهتر و بیشتر داده ها و اطلاعات بین اعضای سازمان، سازمان تدابیری اندیشیده است
۲۵ ساختار این سازمان دارای ساختاری انعطاف پذیر است که به راحتی می توان با هر کدام از  بخش های سازمان ارتباط بدون واسطه برقرار کرد.
۲۶ تمامی واحدهای کاری این سازمان مانند یک شبکه به هم متصل بوده و می توانند داده های و اطلاعات را با یکدیگر مبادله کنند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه سازمانی (۲۶ سوالی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی (مدل نیکرسون ایربای)

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی (مدل نیکرسون ایربای):

 

پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی دارای ۴۰ سوال بوده که بر اساس مدل نیکرسون ایربای در سال ۱۹۹۸ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی ابعاد توسعه منابع انسانی در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۵ مولفه ای ( توسعه فردی ، توسعه آموزش ، توسعه سازمانی ، توسعه حرفه ای و توسعه فرهنگی و اجتماعی ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تا چه اندازه معلمان از تجربه متناسب و مرتبط در زمینه کاری برخوردار هستند؟
۲ تا چه اندازه معلمان از استعداد و مهارت در زمینه شغل محوله برخوردار هستند؟
۳ تا چه اندازه معلمان در مهارتهای مورد نیاز شغل خود تسلط کافی دارند؟
۴ تا چه اندازه به قابلیت های خود برای انجام دادن موفقیت آمیز کار اطمینان دارید؟
۵ تا چه اندازه توانایی های لازم برای انجام دادن کار دارید؟
۶ تا چه اندازه از قدرت و توانمندی ذهنی و دانش و معلومات پایه در شغل برخوردار هستید؟
۷ تا چه اندازه قادر هستید به اهدافی که برای خود در نظر گرفته اید، برسید؟
۸ تا چه اندازه در پیدا کردن روش‌های متفاوت برای رسیدن به آنچه می‌خواهید، خوب عمل می‌کنید؟
۹ تا چه اندازه توانایی یادگیری به طور مستقل را دارید؟
۱۰ تا چه اندازه در پیروی و عملی کردن روشی که ذهنی در موردآن فکرکرده اید، توانایی دارید؟

 

=================

 

۳۵ تا چه اندازه سازمان همیشهای علمی مختلف را برای معلمان برگزار می کند؟
۳۶ تا چه اندازه سازمان معلمان را به شرکت در انجمن های تخصصی ترغیب می کند؟
۳۷ تا چه اندازه سازمان معلمان را به تشکیل تیم ها و گروههای کاری تشویق می کند؟
۳۸ تا چه اندازه کارهای تیمی در بین معلمان تشویق می شود؟
۳۹ تا چه اندازه سازمان معلمان را به همکاری با یکدیگر ترغیب می کند؟
۴۰ تا چه اندازه سازمان به مسائل فرهنگی معلمان اهمیت داده می شود؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه منابع انسانی (مدل نیکرسون ایربای)) اینجا کلیک کنید👉

 

____________________

 

پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی لوک و کرافورد (۲۰۰۰)

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی لوک و کرافورد (۲۰۰۰):

 

پرسشنامه استاندارد توسعه سازمانی دارای ۳۵ سوال بوده که توسط لوک و کرافورد در سال ۲۰۰۰ طرحی و تنظیم شده است و دارای ۸ مولفه ای ( هدف ، رهبری ، نگرش نسبت به تغییر ، پاداش ، روابط ، ساختار و مکانیزم های سومند ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من، شخصاً با اهداف بیان شده واحد کاریم موافق هستم.
۲ من هدف این سازمان را درک می‌کنم.
۳ اولویتهای این سازمان توسط کارکنان درک می‌شود.
۴ برای تصمیم گیری در زمینه اهداف واحد کاریم، از اطلاعات کافی برخوردار می باشم.
۵ تلاش های رهبری در این سازمان منجر به نیل به اهداف می‌شود.

 

=================

 

۳۰ سرپرست مستقیم من، ایده هایی دارد که برای من و گروه کاریم مفید هستند.
۳۱ این سازمان از مکانیزم های کافی برای متعهد کردن خودش برخوردار است.
۳۲ برنامه‌ریزی و کنترل این سازمان برای رشد و توسعه آن مفید می‌باشد.
۳۴ واحدهای کاری دیگر، در صورت نیاز، به واحد کاری ما کمک کرده و برای ما مفید می باشند.
۳۵ من از اطلاعات لازم برای انجام درست کارم برخوردار هستم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه سازمانی لوک و کرافورد (۲۰۰۰)) اینجا کلیک کنید 👉

___________________________

 

پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت رائو (۱۹۹۹)

قسمتی از پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت رائو و همکاران (۱۹۹۹):

 

پرسشنامه استاندارد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت دارای ۱۴ سوال بوده که توسط رائو و همکارانش در سال ۱۹۹۹ طراحی و تنظیم شده است که به صورت تک مولفه ای می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ میزانی که آموزش مرتبط با کیفیت به کارکنان کل بخش‌های سازمان ارائه می‌شود.
۲ میزانی که آموزش در فنون آماری پایه (مانند نمودارهای هیستوگرام و کنترل) به کل بخش‌های سازمان ارائه می‌شود.

 

=================

 

۱۲ میزانی که آموزش در زمینه مهارت‌های کاری ویژه به کارکنان کل سازمان ارائه می‌شود.
۱۳ میزانی که از کارکنان به علت عملکرد با کیفیت برتر قدردانی می‌شود.
۱۴ میزانی که سازمان، خوب بودن کارکنان را می سنجد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت رائو) اینجا کلیک کنید👉

 

_________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۶ پرسشنامه توسعه منابع انسانی و سازمانی (تونکه نژاد + شای + رائو + ایربای + لوک)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *