دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 3)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه دانلودpdf ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل هیدرف دانلودpdfرابطه کیفیت خدامت آموزشی با توسعه دانش محتوایی و شایستگی های کانونی دانشجو – معلمان دانشگاه فرهنگیان دانلودpdfکیفیت خدامت آموزش از دیدگاه دانشجویان، مدل سروکوال دانلود رایگانpdf ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال دانلودpdf کیفیت خدامات آموزش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی بر اساس مدل سروکووال دانلود pdf بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 دانلودpdf ارزیابی کیفیت خدامات آموزش یا مدل SERVQUAL: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانلودpdf وضعیت کیفیت خدمات اموزشی دورهای تحصیلات تکمیلی: مطالعه تطبیقی بین دو دانشگاه قدیم و جدید دانلودpdf بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس الگوی سروکوآل دانلود pdf ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول براساس مدل سروکوال دانلودpdf بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال دانلود pdf بررسی شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1392

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان کیفیت خدمات آموزشی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی پارماسون و همکاران (۱۹۸۵):

دانلود رایگان بررسی پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال

 

دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال

 

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

 

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی

________________________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی:

 

پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی موسسات عالی آموزشی براساس مدل AQIP تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر عودت دهید. شایان ذکر است این اطلاعات کاملاً محرمانه تلقی شده و صرفاً جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می‌شود.

سوالات عمومی

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن کمتر از ۳۰ سال ۳۰ تا ۴۰ سال ۴۰ تا ۵۰ سال بیشتر از ۵۰سال
وضعیت اشتغالصرفاً دانشجوپاره‌وقتتمام وقت
وضعیتدانشجوی کارشناسی ارشددانشجوی دکتریاستاد دانشگاه
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)
سوالات تخصصی
خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
۱ سطح امکانات کتابخانه موسسات آموزش عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲ سطح دسترسی به پایگاه های علمی اینترنتی در موسسات آموزش عالی چگونه است؟
۳ پاسخگویی به سوالات تخصصی دانشجویان در موسسات آموزش عالی چگونه است؟
۴ آیا برای دانشجویان امکان استفاده از بورسیه تحصیلی فراهم است؟
۵ میزان امکانات و تسهیلات ویژه برای کانون های علمی دانشجویی چقدر است؟
۶ میزان فراهم آوردن زمینه‌های کسب جدیدترین تجارب علمی از طریق انواع بازدیدها در چه سطحی است؟
۷ سیستم نیازسنجی آموزشی موسسات عالی آموزش عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۸ میزان توجه به شناسایی نیازهای علمی براساس دیدگاه دانشجویان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۹ میزان توجه به شناسایی نیازهای علمی براساس دیدگاه کارکنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۱۰ چقدر به سیستم انتقادات و پیشنهادات دانشجویی بها داده می‌شود؟
۱۱ وضعیت شناسایی و ارائه امکانات و تسهیلات ویژه برای دانشجویان نخبه چگونه است؟
۱۲ وضعیت پیروی از دیدگاه مدیران ارشد موسسات عالی آموزش عالی چگونه است؟
۱۳ میزان اعتماد به تصمیمات کلان موسسات عالی آموزش عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۱۴ برقراری ارتباط با سطوح مختلف سازمانی موسسات عالی آموزش عالی چقدر ساده است؟
۱۵ وضعیت برنامه‌های تغذیه و سلف‌سرویس دانشجویان در موسسات آموزش عالی چگونه است؟
۱۶ میزان توجه به برنامه‌های بهداشت و درمان در موسسات آموزش عالی چگونه است؟
۱۷ در موسسات آموزش عالی چقدر به امکانات اقامتی دانشجویان مانند خوابگاه اهمیت داده می‌شود؟
۱۸ موسسات عالی آموزش عالی چقدر زمینه‌های کسب تبحر در مهارت‌های علمی را فراهم می‌آورد؟
۱۹ موسسات عالی آموزش عالی چقدر زمینه‌های کسب تبحر در مهارت‌های عملی را فراهم می‌آورد؟
۲۰ موسسات عالی آموزش عالی چقدر زمینه مناسب برای گسترش سطوح تحصیلی بالا را فراهم می‌آورد؟
۲۱ در موسسات آموزش عالی چقدر بر به‌روز بودن و منطبق بودن محتوای دوره‌های آموزشی با یافته‌های جدید علمی کوشش می‌شود؟
۲۲ میزان پایش عملکرد و استفاده از بازخور برای برنامه‌ریزی مجدد آموزشی چگونه است؟
۲۳ میزان تلاش موسسات آموزش عالی جهت پیشرفت در عرصه علمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲۴ در موسسات آموزش عالی چقدر بر روابط سازنده با دانشجویان و کارکنان جهت تحقق رسالت دانشگاه تاکید می‌شود؟
۲۵ در موسسات آموزش عالی چقدر بر روابط سازنده با عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند فرمانداری، شهرداری و شورای شهر جهت تحقق رسالت دانشگاه تاکید می‌شود؟

توضیحات تکمیلی:

ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مقیاس AQIP و دارای ۲۵ سوال بسته پاسخ با معیارهای پنج درجه‌ای است. مقیاس AQIP دارای ۹ معیار است که نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه در این معیارهای نه‌گانه به صورت زیر می‌باشد:

ابعاد سوالات
کمک به یادگیری دانشجویان ۱-۳
تحقق اهداف جانبی ۴-۶
درک نیازهای دانشجویان و دیگر دست‌ا‌ندرکاران آموزشی ۷-۹
ارزش نهادن به افراد ۱۰-۱۱
رهبری و ارتباطات ۱۲-۱۴
حمایت از عملیات نهادی ۱۵-۱۷
سنجش اثربخشی ۱۸-۲۰
برنامه ریزی بهبود ۲۱-۲۳
ایجاد روابط مبتنی برهمکاری ۲۴-۲۵

منابع:

رحمانی رمضان، فتحی واجارگاه کورش. ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۸۷; ۱ (۱) :۲۸-۳۹

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا  استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از صاحب‌نظران و اساتید راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه‌ها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تایید نمودند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع ۲۵ پرسشنامه ۸۵۲/۰ محاسبه گردید. بنابراین پایائی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است.

مجید باقرزاده خواجه و فاطمه باقرزاده (۱۳۸۸)، بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی تبریز با استفاده از مدل سروکوال و رتبه بندی مراکز با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان در مراکزآموزش عالی تبریز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، موسسه غیرانتفاعی الغدیر، موسسه غیرانتفاعی ارس، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی) می باشد. بدین منظور پرسشنامه عمومی مقیاس سروکوال برای بخش خدمات آموزش عالی تطبیق داده شد و برای ارزیابی شکاف کیفیت خدمات استفاده گردید. ما برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده نمودیم. نتایج نشان می دهند مراکز آموزش عالی تبریز، نتوانسته اند انتظارات دانشجویان خود را برآورده سازند. کمترین میزان شکاف مربوط به بعد تضمین و بیشترین میزان شکاف مربوط به بعد همدلی می باشد. از نظر دانشجویان بعد همدلی و پاسخگویی بیشترین اهمیت را دارند. همچنین نتایج حاصل از نرم افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی choice)، (Expert نشان می دهد که سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی از نظر کیفیت خدمات در رتبه نخست قرار دارد.

محمود شیرازی، فاطمه براتکو (۱۳۸۲)، اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی

با وجود اهمیت روز افزون مقوله کیفیت خدمات در دنیای پیچیده، شخت و رقابتی حاضر، بنابر دلایل چندی اندازه گیری کیفیت در آموزش متفاوت و بسیار مشکل تر از بخش های دیگر می باشد. از سویی خدمات وجه تمایزی برای دانشگاه ها بوده و درنهایت رضایتمندی دانشجویان را بدنبال خواهد داشت. از آنجایی که ابعاد مشخصی جهت سنجش کیفیت وجود ندارد، سنجش انتظارات دانشجویان خصوصاً با توجه به مشارکت مستقیم آنان در تولید نهایی که همان آموزش است، بسیار مهم بوده و پیش شرط امر تصمیم گیری در آموزش عالی است. برخی معتقدند در چنین شرایطی، دانشجویان- که از دیدی محصول قلمداد می شوند – متفکرین برجسته ای خواهند بود. برای این منظور، مدل های مختلفی پدید آمده است. ارزیابی انجام شده در تحقیق حاضر، حاکی است که برای سنجش کیفیت خدمات نمی توان مدل استانداردی ارائه داد. عوامل التزامی، اعتماد و عملی بودن انتظارات عوامل حاصل شده از ارزیابی کیفیت خدمات در یکی از مؤسسات آموزش عالی در ایران است که بر مبنای مدل پاراسورامان و با استفاده از ابزار سروکوآل به دست آمده که متفاوت از تحقیقات پیشین در سایر کشورها می باشد. لذا درنظر داشتن مقتضیات زمانی و مکانی در این نوع ارزیابی ها، از جمله موارد قابل توجه است..

میرفخرالدینی سید حیدر، اولیا محمد صالح، جمالی رضا. مهندسی مجدد مدیریت کیفیت در مؤسسات آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. ۱۳۸۸; ۱۵ (۳) :۱۳۱-۱۵۶

امروزه، نقش سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش بر اقتصاددانان و متخصصان امر روشن شده است. نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمّی و تنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت نیز بپردازد. هدف از استقرار کامل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی بهبود و افزایش کیفیت است و دسترسی به این هدف با به کارگیری شیوه های علمی و جامع ارزیابی امکان پذیر می شود. در این خصوص، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه یزد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارزیابی و با استفاده از مدلهای بهبود، راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه شود. در مرحله اول این پژوهش با استفاده از آزمون من- ویتنی، ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در دانشگاه یزد بررسی شد که نتایج نشان دهنده وجود شکاف در چهار بعد از آن است. در مرحله دوم شاخصهای دارای شکاف منفی از طریق مدل کانو به سه دسته نیازهای جذاب، عملکردی و الزامی تقسیم شدند که بیان کننده وجود هفت شاخص در دسته نیازهای الزامی بود. به دلیل اهمیت این هفت شاخص در افزایش کیفیت خدمات دانشگاه یزد، از طریق مدل QFD، چهارده KPO (الزامات کلیدی فرایند) برای بهبود آنها استخراج شد. شایان ذکر است که برای به دست آوردن دیدگاهی جامع تر در این زمینه، هر یک از شاخصهای چهارده گانه با رقبای سازمان نیز مقایسه شدند که نشان دهنده ضعف سازمان در دوازده شاخص است که لزوم توجه بیش از پیش مسئولان را به بهبود آنها روشن می سازد.

داود قرونه، (۱۳۹۱)، مدیریت کیفیت آموزش عالی؛ در جستجوی چارچوبی بهینه

در سال‌های اخیر، مدیریت و ارزیابی کیفیت به بحثی محوری در ادبیات آموزش عالی تبدیل شده است. اکنون چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح ملی، در جوامع مختلف تأکید زیادی بر پیگیری کیفیت در آموزش عالی می‌شود. اما اکثر تلاش‌ها به منظور اعمال تغییرات آموزشی در جهت بهبود کیفیت، به دلیل فقدان درکی جامع از طبیعت پیچیده کیفیت آموزش عالی با شکست مواجه می‌شود. باید توجه داشت که آموزش عالی یک کل پیچیده و به‌هم پیوسته است و مدلی که برای مدیریت کیفیت آن ارائه می‌گردد باید بتواند این کلیت و پیچیدگی را بازنمایی کند. دو رویکرد کلی به ارزیابی و مدیریت کیفیت آموزش عالی وجود دارد: یکی سازمانی و دیگری آموزشی.  در رویکرد آموزشی، هسته اصلی فعالیت‌های آموزش عالی فرآیند یاددهی-یادگیری  است و سایر فعالیت‌های دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی باید حول این هسته اصلی شکل بگیرد. در این رویکرد «یادگیری» هدف است و باقی قضایا وسیله. در آموزش عالی ما گاهی مشاهده می‌شود که وسایل به جای اهداف می‌نشینند و اهداف به حاشیه رانده می‌شوند. این مقاله تلاشی است جهت ارائه مدلی جامع از مدیریت کیفیت آموزش عالی به گونه‌ای که جنبه‌های مختلف فرآیند مدیریت و روابط متقابل این جنبه‌ها را نمایان سازد.  به کمک این مدل می‌توان بسیاری از فعالیت‌های زائد را که خارج از زنجیره ارزش دانشگاه قرار می‌گیرند و نقشی در بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی ندارند، حذف نمود.

رحمانی رمضان، فتحی واجارگاه کورش. ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۸۷; ۱ (۱) :۲۸-۳۹

کیفیت امروزه در راس امور سازمانها قرار دارد وبهبود کیفیت از دغدغه های اصلی آنها است . شناسایی نقاط ضعف وقوت ، تشخیص فرصتها وتهدیدها و تلاش برای بهبود وضع موجود ورسیدن به وضع مطلوب وکسب جایگاه برتر از اهم وظایف سازمانها از جمله دانشگاهها می باشد . بهبود مستمر کیفیت نیاز مند ارزشیابی مستمر می باشد. نظام دانشگاهی بایستی به طور مستمر به قضاوت در باره مطلوبیت عوامل درون داد ، فرایند وبرون داد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امور( آموزشی ، پژوهشی وعرضه خدمات تخصصی به جامعه) مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد. ارزشیابی فرایند کلی تحلیل نظامداراست که منجر به داوری یا ارایه پیشنهادات مربوط به کیفیت یک موسسه آموزش عالی می شود. این ارزشیابی باید شامل همه عوامل وعناصر برنامه درسی(Curriculum) باشد.

مدلهای مختلف ارزشیابی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:مدل تحقق یافتن اهداف ،،مدل Context ، Input، Process ،Product=CIPP ومدل اعتبار بخشی. اعتباربخشی :فرایندی است مبتنی بر خودارزیابی و ارزیابی همگنان، برای تضمین کیفیت مؤسسه یا دوره آموزشی دانشگاهی که با هدف ارتقای کیفیت، پاسخگویی و تعیین اینکه آیا مؤسسه یا برنامه مورد نظر، استانداردهای منتشر شده توسط سازمان اعتباربخشی مربوطه و نیز رسالت و اهداف خود را تأمین کرده یا خیر، طراحی شده است.الگوی اعتبار سنجی دارای دوقسمت است:

۱- ارزشیابی درونی(Internal Evaluation):. دراین مرحله نظام دانشگاهی به منظور خود در آینه دیدن اقدام به ارزشیابی می کند(قضاوت در باره خود) تا جنبه های قوت وضعف خودرا دریابد وبه اصلاح ضعفها به پردازد.(در ارزیابی درونی دانشگاه باید براساس حوزه ها ، شاخص ها ، استانداردها ی مورد پذیرش نهاد اعتباربخش خود را ارزیابی نماید ؛ اما در خودارزیابی حوزه ها ، شاخص ها و استانداردها توسط خود دانشگاه تعیین می‌گردد.)

۲- ارزشیابی بیرونی( External Evaluation)

ارزشیابی بیرونی توسط کارشناسان خارجی یاهیأت همگنان و پس از انجام ارزشیابی درونی و به منظور اطمینان از صحت کار و استفاده از نظرات متخصصین و کارشناسان خارج از موسسه انجام می شود. (۲،۳،۵،۷،۹)

عناصر وحوزه های ارزشیابی درونی عبارتند از:

۱- هدف ورسالت گروه آموزشی The aim and function of the department

۲- مدیریت وسازماندهی The organization and management structure of the department

۳- اعضای هیات علمی The academic staffs

۴- دانشجویان The students

۵- فرایند یاد دهی – یادگیری The teaching and learning process

۶- برنامه آموزشی The curriculums

۷- امکانات و تسهیلات آموزشی وپژوهشی The educational and research facilities

۸- فعالیت های پژوهشی Research

۹- دانش آموختگان Graduate

3 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی (پکیج کامل)

 1. قادری

  خیلی ممنونم که پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال رو به صورت رایگان در سایتون قرار دادید..

 2. امید

  پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی علی بود.. الاخصوص که به صورت رایگان و کامل بود

 3. امینی

  برای بررسی پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال باید وارد کدوم لینک بشم؟>

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   در ابتدای صفحه پرسشنامه مورد نظر شما قرار داده شده و میتوانید با یک کلیک ساده از پرسشنامه رایگان کیفیت سنجی خدامات این سایت استفاده نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *