دانلود رایگان ۹ پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 8)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

فهرست مطالب

معرفی پرسشنامه های رایگان کیفیت خدمات آموزشی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی (۲۵ سوالی)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

۳- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی پارماسون (۱۹۸۵)

۴- دانلود رایگان بررسی پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال

۵- دانلود رایگان پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال

۶- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان

۷- دانلود رایگان پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی (۱۷ سوالی)

۸- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی (۲۷ سوالی)

۹- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان

 

_________________________________

 

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

قسمتی از پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی:

 

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی در راستای پژوهشی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی موسسات عالی آموزشی براساس مدل AQIP تهیه شده است و دارای ۲۵ سوال بود که بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده و داری ۹ مولفه ای ( تحقق اهداف جانبی، کمک به یادگیری دانشجویان ، درک نیازهای دانشجویان و دیگر دست اندرکاران آموزشی ، ارزش نهادن به افراد، رهبری و ارتباطات، حمایت از عملیات نهادی، سنجش اثربخشی، برنامه ریزی بهبود و ایجاد رابطه مبتنی بر همکاری ) می باشد.

 

بخشی از سوالات تخصصی:

 

۱-سطح امکانات کتابخانه موسسات آموزش عالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲-سطح دسترسی به پایگاه های علمی اینترنتی در موسسات آموزش عالی چگونه است؟
۳-پاسخگویی به سوالات تخصصی دانشجویان در موسسات آموزش عالی چگونه است؟
۴-آیا برای دانشجویان امکان استفاده از بورسیه تحصیلی فراهم است؟
۵-میزان امکانات و تسهیلات ویژه برای کانون های علمی دانشجویی چقدر است؟
۶-میزان فراهم آوردن زمینه‌های کسب جدیدترین تجارب علمی از طریق انواع بازدیدها در چه سطحی است؟

عکس پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی۲۰-موسسات عالی آموزش عالی چقدر زمینه مناسب برای گسترش سطوح تحصیلی بالا را فراهم می‌آورد؟
۲۱-در موسسات آموزش عالی چقدر بر به‌روز بودن و منطبق بودن محتوای دوره‌های آموزشی با یافته‌های جدید علمی کوشش می‌شود؟
۲۲-میزان پایش عملکرد و استفاده از بازخور برای برنامه‌ریزی مجدد آموزشی چگونه است؟
۲۳-میزان تلاش موسسات آموزش عالی جهت پیشرفت در عرصه علمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲۴-در موسسات آموزش عالی چقدر بر روابط سازنده با دانشجویان و کارکنان جهت تحقق رسالت دانشگاه تاکید می‌شود؟
۲۵-در موسسات آموزش عالی چقدر بر روابط سازنده با عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند فرمانداری، شهرداری و شورای شهر جهت تحقق رسالت دانشگاه تاکید می‌شود؟

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

قسمتی از پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال:

 

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی دارای ۲۰ سوال بوده که با استفاده از مدل سروکوال طراحی و تنظیم شده است و دارای ۵ مولفه ( ملموس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

بخشی از سوالات:

 

۱ تجهیزات مدرن (سایت، لپ تاپ و تکنولوژی های آموزشی) دارد.
۲ دکوراسیون و تسهیلات کلاسها و ساختمانهای مرکز مناسب اند.
۳ ظاهر و پوشش کارکنان و اساتید مناسب است.
۴ مکان مرکز آموزشی در شهر (از نظر رفت و آمد) مناسب است.
۵ خدمت در همان زمان از قبل تعیین شده ارائه می شود.

عکس پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال۱۵ کارکنان و اساتید در پاسخ به سوالات دانشجویان دانش و مهارت کافی دارند.
۱۶ دانشجویان در تعاملات و مذاکرات با مرکز آموزشی احساس امنیت می کنند.
۱۷ کارکنان و اساتید به هر یک از دانشجویان توجه خاص دارند.
۱۸ مرکز آموزشی نیازهای ویژه و خاص دانشجویان را درک می کند.
۱۹ ساعات کاری و ساعت کلاس ها برای ارائه خدمات مناسب اند.
۲۰ خدمات بصورت راحت و بدون تنش به دانشجویان ارائه می شوند.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی پارماسون

قسمتی از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی پارماسون و همکاران (۱۹۸۵):

 

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی دارای ۲۱ سوال بوده که توسط پارماسون و همکارانش در سا ۱۹۸۵ طراحی و تنظیم شده و نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمره گذاری شده و به صورت دو ستونی ( وضعیت موجود (ادراکات) و وضعیت مطلوب (انتظارات)) اندازه گذاری شده است. و دارای ۵ مولفه ای ( عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان خاطر و همدلی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تجهیزات و به روز بودن
۲ ظاهر جذاب و قابل توجه تجهیزات
۳ کارکنان آراسته با ظاهر مناسب و مرتب
۴ محیط ارائه خدمت منظم، مرتب و پاکیزه
۵ انجام دادن کار یا خدمت وعده داده شده
۶ اشتیاق کارکنان برای حل مشکل دانشجویان

 

=================

 

۱۷ توجه ویژه و فردی به دانشجویان
۱۸ مناسب بودن زمان و ساعات کاری منظور شده برای مراجعه دانشجویان
۱۹ بذل توجه کارکنان به ارزش ها و عواطف دانشجویان
۲۰ علاقمندی واقعی و قلبی به دانشجویان و منافع آنها
۲۱ درک نیازهای خاص دانشجویان از طرف کارکنان

 

منابع:

Krishna Naik, C.K., Gantasala, S.B., and Prabhakar,G.V.(2010), SERVQUAL, Customer Satisfaction and Behavioral Intentions in Retailing, European Journal of Social Sciences .17(2); 200-214.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی پارماسون (۱۹۸۵)) اینجا کلیک کنید👉

 

__________________________

 

پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال

قسمتی از بررسی پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال:

 

پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت بررسی کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال تهیه شده است و دارای ۲۴ سوال بود و دارای ۵ مولفه ای ( عوامل ملموس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اعتماد، و همدرلی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت در دو بخش ( عملکرد و اهمیت) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ وجود یک سامانه اینترنتی هوشمند و با امکانات مناسب
۲ وجود محیطی دلپسند و خوشایند برای دانشجویان
۳ آراستگی و مرتب بودن ظاهر کارکنان
۴ سهولت دسترسی دانشجویان به بخش‌های مختلف دانشگاه
۵ خوانا و مشخص بودن فرمهای دانشگاه، راحتی درک و تکمیل آنها
۶ ارائه واحدهای درسی مناسب با دوره تحصیلی
۷ عدم تداخل واحدها و نبود واحدهای درسی مشابه

 

=================

 

۲۰ مطلع کردن دانشجویان از تغییرات در حسابهای خود
۲۱ تخصیص زمان مناسب به دانشجویان متناسب با درخواست وی
۲۲ کمک و همدردی با دانشجویان در زمان بروز مشکل برای او
۲۳ ارائۀ خدمت در روزهای تعطیل (اعیاد، تعطیلات پایان هفته، …)
۲۴ گوش دادن به سخنان دانشجویان و برقراری رابطه دوستانه و صمیمانه با او

 

منابع:

 

Fragoso, J. T., & Espinoza, I. L. (2017). Assessment of banking service quality perception using the SERVPERF model. Contaduría y Administración, 62(4), 1294-1316.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال

قسمتی از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال:

 

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزش از دیدگاه دانشجویان دارای ۲۷ سوال بوده که توسط سروکوال و همکارانش طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ، قسمت انتظارات ( از کاملا مهم تا خیلی کم ) و قسمت ادراکات ( از خیلی خوب تا خیلی ضعیف) نمره گذاری شده و دارای ۵ مولفه ( تضمین، همدلی، پاسخگویی، اطمینان خاطر و ملموس بودن ) طراحی و تنظیم شده است.

 

پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تسهیل بحث وتبادل نظر درباره موضوع درس درکلاس درس توسط اساتید
۲ آماده نمودن دانشجویان برای شغل آینده با ارائه آموزش های نظری وعملی دردانشکده
۳ اختصاص دادن وقت از سوی استاد برای پاسخ وتوضیح مطالب برای دانشجو،خارج از ساعات کلاس
۴ وجود منابع کافی برای افزایش آگاهی تخصصی دانشجو
۵ برخورداری اساتید از دانش تخصصی دانشجو
۶ دردسترس بودن اساتید راهنماو(مشاور)به هنگام نیاز دانشجو
۷ سهولت دسترسی دانشجویان به مدیریت برای انتقال نظرات وپیشنهادات خود درباره مسائل آموزشی به وی

 

=================

 

۲۰ امکان کسب نمره بهتر درصورت تلاش بیشتر توسط دانشجو
۲۱ ثبت ونگهداری سوابق تحصیلی دانشجو بدون کم وکاست واشتباه
۲۲ دسترسی آسان به منابع مطالعاتی موجود دردانشگاه
۲۳ انجام فعالیت ها توسط اساتید در زمانی که خود وعده داده است
۲۴ ظاهر آراسته وحرفه ای اساتید وکارکنان
۲۵ جذابیت ظاهری تسهیلات فیزیکی نظیر(ساختمان،کلاس،صندلی،محل استراحت) دانشکده
۲۶ کارآمد بودن تجهیزات ومواد آموزشی (اینترنت،کتابخانه،اورهدو……..)دانشکده
۲۷ جذابیت ظاهری وسایلی(کتاب،جزوه،طلق شفاف و…….)که استاد در امر آموزش ازآنها استفاده می کند

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان:

 

پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان دارای ۱۵ سوال بوده که هدف از این پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید دانشگاه ها و معلمان مدارس می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ رعایت مبانی فرهنگی و ارزشهای اسلامی
۲ علاقه و تلاش در ترویج اصول اخلاقی
۳ قدرت تفهیم و انتقال مطالب
۴ میزان تسلط بر موضوع آموزش
۵ انتخاب روش آموزشی مورد استفاده

 

=================

 

۱۲ نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در پایان مقطع آموزشی
۱۳ میزان معرفی منابع و ماخذ در رابطه با موضوع آموزشی
۱۴ ارائه نتیجه گیری از دروس آزمایشگاهی و کارگاهی (در صورت وجود امکانات).
۱۵ اشاره به نکات کاربردی و پرکاربرد دروس

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش اساتید و معلمان) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

قسمتی از پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی:

 

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی دارای ۱۷ سوال بوده که بر اساس مدل UnivQual و دارای ۳ مولفه ( توسعه مهارتها، خدمات و تسهیلات و برنامه ریزی دوره تحصیلی ) می باشد که نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است. و هدف از این پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی موسسات عالی آموزشی براساس مدل UnivQual تهیه شده است.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ واحدهای درسی دانشگاهی (این دانشگاه) امکان پیشرفت یادگیری را فراهم می‌سازد.
۲ واحدهای درسی به‌گونه‌ای است که باهم تداخل ندارند.
۳ تناسب کافی بین میزان مطالعه و یادگیری سرفصل‌های دانشگاهی وجود دارد.
۴ از اساتید مناسبی در این دانشگاه استفاده می‌شود.
۵ اساتید از روش مناسبی برای تدریس استفاده می‌کنند.

 

=================

 

۱۲ به پیشنهادات و شکایات دانشجویان پاسخ لازم ارائه می‌شود.
۱۳ اطلاعات مندرج در وب‌سایت کامل و به‌روز می‌باشد.
۱۴ آموزش‌های این دانشگاه مهارت‌های ارتباطی من را بهبود بخشیده است.
۱۵ آموزش‌های این دانشگاه مهارت‌های شخصی من را بهبود بخشیده است.
۱۶ آموزش‌های این دانشگاه مهارت‌های رهبری و کار تیمی من را بهبود بخشیده است.
۱۷ آموزش‌های این دانشگاه مهارت‌های حرفه‌ای آینده من را بهبود بخشیده است.

 

منابع:

 

Marimon, F., Mas-Machuca, M., Berbegal-Mirabent, J., & Llach, J. (2019). UnivQual: a holistic scale to assess student perceptions of service quality at universities. Total Quality Management & Business Excellence, 30(1-2), 184-200.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی (۱۷ سوالی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی – ۲۷ سوالی

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی:

 

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دارای ۲۷ سوال بوده که توسط کبریایی و رودباری در سال ۱۳۸۴ طراحی و تنظیم شده است و هدف از پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی می باشد و شیوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت قسمتی موجود (خیلی خوب تا خیلی بد ) و قسمت مطلوب ( از کاملا مهم تا کم اهمیت ) نمره گذاری شده است. و دارای ۵ مولفه ( تضمین، پاسخگویی، همدلی، اطمینان، ملموس ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تسهیل بحث و تبادل نظر در کلاس توسط استاد
۲ آماده نمودن دانشجو برای شغل آینده
۳ اختصاص وقت خارج از کلاس به دانشجویان
۴ وجود منابع اطلاعاتی کافی
۵ برخورداری استادان از دانش و تخصص کافی

 

=================

 

۲۱ کسب نمره بهتر در صورت تلاش بیشتر
۲۱ نگهداری بیکم و کاستسوابق دانشجو
۲۲ دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی
۲۳ انجام فعالیتها در زمان وعده داده شده
۲۴ ظاهر آراسته و حرفهای اساتید
۲۵ جذابیت تسهیلات فیزیکی (ساختمان،کلاس و…)
۲۶ کارآمد بودن تجهیزات آموزشی (اینترنت،اورهد و..)
۲۷ جذابیت ظاهری وسایل کمک آموزشی

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی (۲۷ سوالی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________

 

 

پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان

قسمتی از پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان:

 

پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان که دارای ۲۵ سوال بوده و دارای ۵ مولفه ای ( نگرش ها و ادراکات ، اکتساب و درهم تنیدن دانش ، بسط و اصلاح دانش ، استفاده معنا دار از دانش و عادت های ذهنی ) می باشد و هدف از این پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری در دانش آموزان می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + مولفه ها + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ توانایی دانش آموز(ها) در یادگیری مطالب
۲ آمادگی ذهنی و عصبی دانش آموزان
۳ پیش بینی یا پیش بینی آینده و اعمال یا رفتار دانش آموز
۴ انگیزه، عاطفه، ادراک و شناخت در ارتباط با سایر نقاط جهان دانش آموز
۵ نگرش صحیح دانش آموز به وقایع پیرامونش
۶ ====================
۲۰ توانایی دانش آموزان در به کارگیری اطلاعات جدید برای تجزیه و تحلیل مسائل
۲۱ تأثیر اطلاعات جدید بر دانش آموزان “واقعی
۲۲ تاثیر اطلاعات جدید بر “آزاد اندیشی” دانش آموزان
۲۳ تأثیر اطلاعات جدید بر «پاسخگویان بر اساس نظرات دانشجویان
۲۴ اندازه گیری تأثیر اطلاعات جدید بر توانایی دانش آموز برای «دستیابی به دانش و مهارت»
۲۵ تأثیر دانش جدید بر «ایجاد، تشویق و حفظ فرآیند ارزشیابی» دانش‌آموز

__________________________

 

 

8 دیدگاه برای دانلود رایگان ۹ پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی (پکیج کامل)

 1. ابلفضل محمدی

  سلام ممنون از اینکه جوابم رو دادید…
  بنده پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی سروکوال رو نیاز داشتم…
  منتظر ارسال پرسشنامه اتون هستم..🙏👌❤️

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم محمدی …
   ایملتون رو چک کنید..پرسنامه مورد نظرتون ارسال شد..

 2. ابلفضل محمدی

  سلام.من میخواستم پرسشنامه های کیفیت خدمات آموزشی رو دانلود کنم و استفاده کنم…ولی امکان مالی ندارم.
  میشه پرسشنامه ها رو برام اسال کنید…؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم آقای محمدی…
   پرسشنامه های کیفیت خدمات آموزشی ۸ عدد می باشد شما کدام یک از این پرسشنامه ها رو نیاز دارید؟
   تا در اولین فرصت به ایملتان ارسال گردد…

 3. احمدوند

  پرسشنامه هاتون عاااالی بود..

 4. احمدوند

  پرسشنامه هاتون عاااالی بود..

 5. مضفری

  خیلی ممنونم از راهنماییتون پرسشنامه کیفیت خدماتی که میخواتم رو از سایتتون دانلود کردم…🙏🙏

 6. امینی

  برای بررسی پرسشنامه کیفیت سنجی خدمات آموزشی با رویکرد سروکوال باید وارد کدوم لینک بشم؟>

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   در ابتدای صفحه پرسشنامه مورد نظر شما قرار داده شده و میتوانید با یک کلیک ساده از پرسشنامه رایگان کیفیت سنجی خدامات این سایت استفاده نماید.

 7. امید

  پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی علی بود.. الاخصوص که به صورت رایگان و کامل بود

 8. قادری

  خیلی ممنونم که پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال رو به صورت رایگان در سایتون قرار دادید..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *