دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مشتری (پکیج کامل)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان رضایت مشتری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش رضایت مشتری (۱۴ گویه)

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مندی مشتری (۱۶ سوال)

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مندی مشتری (۳ گویه)

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مشتریان (۱۷ گویه)

_______________________________________________________________

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مشتری از شرکت

دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مشتری از خدمات بیمه

دانلود رایگان پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از رستوران

دانلود رایگان پرسشنامه ی رضایت مشتریان از خدمات هتلداری

دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری مبتنی بر مدل سروکوال

دانلود رایگان پرسشنامه میزان رضایت مشتریان از خدمات مختلف بانکداری الکترونیک

________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری:

 

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری توسط محقق  در سال ۱۳۹۴ساخته شده است.

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رضایت مشتری در سازمان می باشد .

و دارای یک بعد می باشد و طیف لیکرت به دست امده ۸۶۶/. می باشد.

سوالات:

رضایت مشتری
۱ من معتقدم ویژگی های مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) به خوبی مطابق با آنچه که من دوست دارم، است.
۲ من خدمات و محصولات مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) را به فروشگاه های دیگر ترجیح می دهم.
۳ هنگام صحبت با دوستان یا خانواده در مورد کالاهای مصرفی، به یاد محصولات مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) می افتم.
۴ مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) نیاز ها و خواسته های مرا تامین کرده است.
۵ برند مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) را به دوستان و خانواده ام توصیه می کنم.
۶ توصیه برند مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) به دیگران را وظیفه خود می دانم چون از آن راضی هستم.
۷ توصیه برند مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) به دوستانم حس خوبی به من می دهد.
۸ از عملکرد کلی مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) احساس شعف می‌کنم. 
۹ از عملکرد کلی مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) راضی و خشنود هستم.                                       
۱۰ عملکرد کلی مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال) برایم  قانع کننده  است.     

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

رضایت مندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است.

رضایت مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کننده عمل می کند(جونسل و همکاران ،۲۰۱۲).  برای مثال اگر مشتریان به وسیله خدمات خاصی رضایتمند شوند، احتمالا خرید خود را تکرار خواهند نمود.

مشتریان رضایتمند همچنین احتمالا به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می گویند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان مثبت درگیر می شوند(فورنل ،۲۰۰۸). 

رضایت مشتری به دو صورت تعریف شده است : به عنوان خروجی و یا به عنوان فرایند . دسته اول رضایت مشتری را به عنوان نتیجه نهایی حاصل از مصرف یک کالا یا خدمت تعریف می کنند(فورنل ،۲۰۰۸).

یکی از تعاریف جامعی که در این زمینه وجود دارد مربوط به استاندارد :ISO 9000  است که رضایت مشتری را برداشت وی از میزان برآورده شدن الزاماتش تعریف کرده است.

همچنین ذکر کرده است که شکایت مشتری می تواند نشان دهنده عدم رضایت وی باشد ولی عدم شکایت نشان دهنده رضایت بالای مشتری نیست(کاتلر، ترجمه رضایی نژاد،۱۳۸۳).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از رضایت مشتری نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۰ گویه ای پرسشنامه رضایت مشتری می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
رضایت مشتری ۱۰-۱                                                                             

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۰ – ۳۰ – ۴۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰تا ۳۰باشد، میزان رضایت مشتری در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۳۰ تا ۴۵ باشد، میزان رضایت مشتری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۴۵باشد، میزان رضایت مشتری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش بوالحسنی (۱۳۹۴) بین خرده مقیاس های پرسشنامه رضایت مشتری و رضایت مشتری همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود.

آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت مشتری ۸۶۶/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
رضایت مشتری ۸۶۶/۰

 

منابع:

بوالحسنی سالار (۱۳۹۴) ارزیابی تاثیر تجربه برند بر وفاداری مشتریان مجتمع تجاری  چند منظوره (شاپینگ مال) در شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی

پرسشنامه رضایت مشتری هتل

پرسشنامه رضایت مشتری رستوران

پرسشنامه رضایت مشتری فروشگاه

پرسشنامه رضایت مشتری سروکوال

پرسشنامه رضایت مشتری از خدمات بیمه

پرسشنامه رضایت مشتری از بانکداری الکترونیک

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مشتری (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *